آخرین وضعیت مصدومیت بازیکن جدید پرسپولیس

آخرین وضعیت مصدومیت بازیکن جدید پرسپولیس

به گزارش افق، محمد امین آرام طبع برای شروع این فصل در حالی دچار آُسیب‌دیدگی شد که فصل گذشته در تمام طول فصل جزو معدود بازیکنان لیگ بود که بدون هیچ مشکلی کار خود را دنبال کرد.

آرام طبع روز یکشنبه برای بررسی آخرین وضعیت پزشکی خود راهی تصویربرداری شد که در این ارتبال دکتر حقیقت اعلام کرد؛ با توجه به جواب MRI، روند بهبودی این بازیکن مثبت بوده است اما روند درمان باید همچنان ادامه پیدا کند.

منبع:

آخرین وضعیت مصدومیت بازیکن جدید پرسپولیس

(image)

به گزارش افق، محمد امین آرام طبع برای شروع این فصل در حالی دچار آُسیب‌دیدگی شد که فصل گذشته در تمام طول فصل جزو معدود بازیکنان لیگ بود که بدون هیچ مشکلی کار خود را دنبال کرد.

آرام طبع روز یکشنبه برای بررسی آخرین وضعیت پزشکی خود راهی تصویربرداری شد که در این ارتبال دکتر حقیقت اعلام کرد؛ با توجه به جواب MRI، روند بهبودی این بازیکن مثبت بوده است اما روند درمان باید همچنان ادامه پیدا کند.

منبع: