آل سعود به امدادگران هم رحم نکرد!

آل سعود به امدادگران هم رحم نکرد!

به گزارش جهان به نقل از “العالم” در حمله جنگنده های سعودی به پادگان “العمالقه”در حف سفیان” دراستان “عمران” علاوه بر شهادت 13شهروند یمنی 15 نفر از مردم این منطقه زخمی شدند.    

پیشتر یک منبع ارتش یمن گفته بود در این حمله 10 نفر از جمله 5 امدادگر شهید و 10 نفر زخمی شده اند.
عمران نام استانی در یمن ست که فاصله این شهر از “صنعا” 48 کیلومتر می باشد.

حمله هوایی آل سعود به منطقه “نهم” از توابع استان “صنعا” نیز به شهادت 7 غیر نظامی و زخمی شدن 13 نفر منتهی شد.

به دنبال ادامه حملات عربستان سعودی ونقض مکرر آتش بس، هیات ملی یمن (هیات یمن درمذاکرات صلح کویت) در جریان ملاقات با “صباح الخالد الاحمد الصباح” وزیر امو خارجه کویت گفت که ادامه نقض آتش بس، جمع آوری نیرو و حمله هوایی، مسیر گفت وگوی صلبح یمن را تهدید می نماید.

آل سعود به امدادگران هم رحم نکرد!

به گزارش جهان به نقل از “العالم” در حمله جنگنده های سعودی به پادگان “العمالقه”در حف سفیان” دراستان “عمران” علاوه بر شهادت 13شهروند یمنی 15 نفر از مردم این منطقه زخمی شدند.    

پیشتر یک منبع ارتش یمن گفته بود در این حمله 10 نفر از جمله 5 امدادگر شهید و 10 نفر زخمی شده اند.
عمران نام استانی در یمن ست که فاصله این شهر از “صنعا” 48 کیلومتر می باشد.

حمله هوایی آل سعود به منطقه “نهم” از توابع استان “صنعا” نیز به شهادت 7 غیر نظامی و زخمی شدن 13 نفر منتهی شد.

به دنبال ادامه حملات عربستان سعودی ونقض مکرر آتش بس، هیات ملی یمن (هیات یمن درمذاکرات صلح کویت) در جریان ملاقات با “صباح الخالد الاحمد الصباح” وزیر امو خارجه کویت گفت که ادامه نقض آتش بس، جمع آوری نیرو و حمله هوایی، مسیر گفت وگوی صلبح یمن را تهدید می نماید.

آل سعود به امدادگران هم رحم نکرد!

بک لینک رنک 3

bluray movie download