آیا سعودی در آستانه فروپاشی است؟

به گزارش جهان، محمدحسین جعفریان در روزنامه قدس نوشت:
چندی پیش خبری از ریاض به رسانه‌های جهان راه یافت که علیرغم شاید کم یا بی‌اهمیت بودن آن، بیش از حد معمول مورد توجه قرار گرفت. خبر مربوط به شنیدن صدای تیراندازی از داخل کاخ سلطنتی خاندان
آل سعود بود. مدتی است که اغلب مواضع مهم دولت سعودی به‏ جای آنکه نظیر دوره‌های پیشین این رژیم سلطنتی از سوی پادشاه و یا ولیعهد او اعلام شود، توسط شاهزاده بن سلمان اعلام و علنی می‌شود. این در حالی است که نظر به بیماری جدی پادشاه، این مهم برعهده ولیعهد، یعنی «محمد بن نایف» است. اما محمد بن سلمان، فرزند پادشاه فعلی که سمت جانشین ولیعهد را دارد، عملاً تمام مسؤولیتهای مهم را برعهده گرفته و
بن نایف را به انزوایی تحمیلی سوق داده است.
بن سلمان با هوشیاری و برای اجرای نقشه‌های آتی خود، با سمت وزیر دفاع وارد کابینه آل سعود شد. او فرماندهی حمله به یمن را برعهده گرفت و از این راه ارتش را در اختیار گرفت و نفرات وفادار به خویش را در سمتهای مهم و کلیدی گماشت. این تدارکات نشان از آینده نگری او برای استفاده از ارتش در هنگام عزل احتمالی ولیعهد و نشستن بر تخت پادشاهی عربستان است. بن سلمان همچنین در عرصه اقتصادی شرکتهای اصلی نفتی فعال در کشور و بطور خاص آرامکورا قبضه کرده و با خود همراه ساخته است و ترکیب ارتش و نفت در کشوری نظیر عربستان یعنی تمام قدرت موجود!
نظر به آنچه آمد، تیراندازی در کاخ پادشاهی می‌تواند علامت شروع و آشکار شدن کشمکشی باشد که مدتهاست نظیر آتشی زیر خاکستر در حکومت آل سعود گسترش یافته است. اشتباه بن سلمان اما در این میان ورود همزمان به سه جبهه بود اشتباهی استراتژیک که ممکن است به سرنگونی حکومت این خاندان بر این کشور ثروتمند منجر شود. او با آنکه نبرد پنهانی سختی را با ولیعهد آغاز کرده است، همزمان کشورش را به جنگی بی‌حاصل کشاند. شاید امید داشت اخبار و هیجان جنگ و فرماندهی او سبب شود که یک کودتای احتمالی و حذف ولیعهد چندان توجهی را جلب نکند. اما ورود به این نبرد سبب شد بسیاری از متحدان سنتی سعودی‌ها نظیر مصر و ترکیه و پاکستان و… با پیش‌بینی عاقبت ناخوشایند ماجراجوییهای بن سلمان، از ریاض فاصله بگیرند و این شکست اول بود. در نبردهای میدانی بر خلاف پیش بینی یمنی‌ها توانستند بخشهایی از چند استان مرزی را تصرف کنند و سران قبایل این مناطق زمزمه جدایی از عربستان را سر دادند و این خطر قابل تسری به کل کشور است، بویژه در شرایط متزلزل فعلی و این شکست دوم بود. بدون توجه به این اوضاع او بر طبل تنشها با ایران کوفت. رفتاری که با خودزنی کاهش شدید قیمت نفت همراه شد و بیم آشوبهای اجتماعی را در کشور بالا برد. تداوم این اشتباهات عربستان را در آستانه یک فروپاشی هولناک و تجزیه احتمالی و تاریخی به چندین کشور قرار داده است، اتفاقی که بعید و دور نیست و قدرتهای جهانی نیز گویا نگران آن نیستند!

اس ام اس جدید

ترانه