آیت الله مکارم:حجاب سیاسی شده است

آیت الله مکارم:حجاب سیاسی شده است

به گزارش جهان به نقل از مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر پنج‌شنبه در دیدار اعضاء شورای فرهنگی استانداری‌های کشور بر وجود رابطه بین فرهنگ و سایر مسائل جامعه تأکید کرد و گفت: فرهنگ با بسیاری از مسائل دیگر مانند اقتصاد و سیاست و حتی مسائل نظامی ارتباط دارد و چنانچه مقوله فرهنگ تخریب شود در مسائل دیگر جامعه نابسامانی ایجاد خواهد شد و چنانچه اصلاح شود سایر مسائل اصلاح می‌شوند.
 
وی با تأکید بر اینکه پذیرفتن ارتباط فرهنگ با سایر مسائل بسیار مهم است که توجه و ضرورت به آن را دو چندان می‌کند، ادامه داد: هجوم فرهنگی دشمن در هیچ عصری مانند دوران کنونی نبوده و ماهواره‌ها و شبکه‌های مجازی به لجنزاری متعفن تبدیل شده‌اند.
 
استاد سطوح عالی حوزه با بیان اینکه جز بخش کوچکی از شبکه‌های اجتماعی مابقی آنها لجنزار شده است، ادامه داد: شبکه‌ها و ماهواره‌ها بر روی جوانان جامعه تأثیرگذار هستند و چنانچه با کمک مسائل فرهنگی جوانان جامعه را مدیریت نکنیم خیلی چیزها از دست ما خارج می‌شود.
 
وی تأکید کرد: هدف دشمن از تهاجم فرهنگی تهی کردن جوانان از درون است تا بتواند بر آنها سیطره پیدا کند و ما باید این را بپذیریم که خطر مهمی در کمین است.
 
لزوم برنامه ریزی منسجم برای نهادینه شدن فرهنگ در جامعه
 
آیت الله مکارم شیرازی بر ضرورت ارائه راهکار برای نهادینه شدن فرهنگ در جامعه تأکید کرد و ادامه داد: این امر نیازمند برنامه‌ریزی منسجم توسط بزرگان فکر و اندیشه است که هم باید از روحانیون و هم از روانشناسان و جامعه شناسان در این زمینه کمک گرفت.
 
وی همچنین ادامه داد: علاوه بر برنامه‌ریزی‌هایی که برای نهادینه شدن نماز و برنامه‌های قرآنی صورت می‌گیرد ما نیازمند برنامه جامع برای اجرای سایر اهداف فرهنگی نیز هستم و من تصور می‌کنم در این زمینه هنوز اقدام لازم صورت نگرفته است.
 
این مفسر قرآن کریم ضمن تأکید بر استفاده از ظرفیت حوزه‌ها برای برنامه‌ریزی‌های فرهنگی کشور، گفت: حوزه مانند استخری بزرگ است که به شکل رایگان در اختیار نهادهای مسئول قرار دارد و در حال حاضر نزدیک به ۴۰۰ مرکز پژوهشی در قم وجود دارد که باید از ظرفیت این مراکز استفاده شود.
 
صدا و سیما سهم بیشتری به دستگاه‌های فرهنگی اختصاص دهد
 
وی استفاه از ابزارهای مختلف را برای اجرای برنامه‌های فرهنگی گوشزد کرد و گفت: باید از درها و ابزارهای لازم وارد شد و در این زمینه می‌توان از فیلم، نمایشنامه و جلسات هم اندیشی و مساجد و مصاحبه و حسینه‌ها استفاده کرد و در این زمینه صدا و سیما نیز باید سهم بیشتری به دستگاه‌های فرهنگی برای ارایه برنامه هایشان بدهد.
 
آیت الله مکارم شیرازی در ادامه به موضوع حجاب اشاره کرد و بیان داشت: حجاب علاه بر مسئله دینی امروز به یک مسئله سیاسی تبدیل شده و غربی‌ها به این نکته اشاره دارند که اگر حجاب را از زنان جامعه بگیریم توانسته‌ایم ۵۰ درصد از جامعه ایران را تخریب کنیم.
 
وی با تأکید بر اینکه مسئله توجه به حجاب باید از ادارات و زیر مجموعه وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی آغاز شود، گفت: موضوع رعایت حجاب باید رسمیت یافته و در جامعه گسترش پیدا کند.

آیت الله مکارم:حجاب سیاسی شده است

به گزارش جهان به نقل از مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر پنج‌شنبه در دیدار اعضاء شورای فرهنگی استانداری‌های کشور بر وجود رابطه بین فرهنگ و سایر مسائل جامعه تأکید کرد و گفت: فرهنگ با بسیاری از مسائل دیگر مانند اقتصاد و سیاست و حتی مسائل نظامی ارتباط دارد و چنانچه مقوله فرهنگ تخریب شود در مسائل دیگر جامعه نابسامانی ایجاد خواهد شد و چنانچه اصلاح شود سایر مسائل اصلاح می‌شوند.
 
وی با تأکید بر اینکه پذیرفتن ارتباط فرهنگ با سایر مسائل بسیار مهم است که توجه و ضرورت به آن را دو چندان می‌کند، ادامه داد: هجوم فرهنگی دشمن در هیچ عصری مانند دوران کنونی نبوده و ماهواره‌ها و شبکه‌های مجازی به لجنزاری متعفن تبدیل شده‌اند.
 
استاد سطوح عالی حوزه با بیان اینکه جز بخش کوچکی از شبکه‌های اجتماعی مابقی آنها لجنزار شده است، ادامه داد: شبکه‌ها و ماهواره‌ها بر روی جوانان جامعه تأثیرگذار هستند و چنانچه با کمک مسائل فرهنگی جوانان جامعه را مدیریت نکنیم خیلی چیزها از دست ما خارج می‌شود.
 
وی تأکید کرد: هدف دشمن از تهاجم فرهنگی تهی کردن جوانان از درون است تا بتواند بر آنها سیطره پیدا کند و ما باید این را بپذیریم که خطر مهمی در کمین است.
 
لزوم برنامه ریزی منسجم برای نهادینه شدن فرهنگ در جامعه
 
آیت الله مکارم شیرازی بر ضرورت ارائه راهکار برای نهادینه شدن فرهنگ در جامعه تأکید کرد و ادامه داد: این امر نیازمند برنامه‌ریزی منسجم توسط بزرگان فکر و اندیشه است که هم باید از روحانیون و هم از روانشناسان و جامعه شناسان در این زمینه کمک گرفت.
 
وی همچنین ادامه داد: علاوه بر برنامه‌ریزی‌هایی که برای نهادینه شدن نماز و برنامه‌های قرآنی صورت می‌گیرد ما نیازمند برنامه جامع برای اجرای سایر اهداف فرهنگی نیز هستم و من تصور می‌کنم در این زمینه هنوز اقدام لازم صورت نگرفته است.
 
این مفسر قرآن کریم ضمن تأکید بر استفاده از ظرفیت حوزه‌ها برای برنامه‌ریزی‌های فرهنگی کشور، گفت: حوزه مانند استخری بزرگ است که به شکل رایگان در اختیار نهادهای مسئول قرار دارد و در حال حاضر نزدیک به ۴۰۰ مرکز پژوهشی در قم وجود دارد که باید از ظرفیت این مراکز استفاده شود.
 
صدا و سیما سهم بیشتری به دستگاه‌های فرهنگی اختصاص دهد
 
وی استفاه از ابزارهای مختلف را برای اجرای برنامه‌های فرهنگی گوشزد کرد و گفت: باید از درها و ابزارهای لازم وارد شد و در این زمینه می‌توان از فیلم، نمایشنامه و جلسات هم اندیشی و مساجد و مصاحبه و حسینه‌ها استفاده کرد و در این زمینه صدا و سیما نیز باید سهم بیشتری به دستگاه‌های فرهنگی برای ارایه برنامه هایشان بدهد.
 
آیت الله مکارم شیرازی در ادامه به موضوع حجاب اشاره کرد و بیان داشت: حجاب علاه بر مسئله دینی امروز به یک مسئله سیاسی تبدیل شده و غربی‌ها به این نکته اشاره دارند که اگر حجاب را از زنان جامعه بگیریم توانسته‌ایم ۵۰ درصد از جامعه ایران را تخریب کنیم.
 
وی با تأکید بر اینکه مسئله توجه به حجاب باید از ادارات و زیر مجموعه وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی آغاز شود، گفت: موضوع رعایت حجاب باید رسمیت یافته و در جامعه گسترش پیدا کند.

آیت الله مکارم:حجاب سیاسی شده است

موسیقی