اتفاق روز: مدیرعامل تک خور!

اتفاق روز: مدیرعامل تک خور!

آی اسپورت– مدیرعامل یک باشگاه لیگ برتری که تیمش شرایط خوبی در جدول ندارد بابت ۵ ماه فعالیت در این باشگاه ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کرده است. این مدیرعامل که از آذرماه در این تیم حضور داشته در فصل نقل و انتقالات پسرش را هم به عنوان مدیر نقل و انتقالات وارد باشگاه کرده بود که این حضور با شایعات و شائبه هایی همراه بود.

حقوق ماهانه ۴۰ میلیون تومانی این مدیرعامل در شرایطی پرداخت گردیده که بازیکنان باشگاه بارها به دلیل مشکلات مالی دست به اعتصاب زده اند!

اتفاق روز: مدیرعامل تک خور!

آی اسپورت– مدیرعامل یک باشگاه لیگ برتری که تیمش شرایط خوبی در جدول ندارد بابت ۵ ماه فعالیت در این باشگاه ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کرده است. این مدیرعامل که از آذرماه در این تیم حضور داشته در فصل نقل و انتقالات پسرش را هم به عنوان مدیر نقل و انتقالات وارد باشگاه کرده بود که این حضور با شایعات و شائبه هایی همراه بود.

حقوق ماهانه ۴۰ میلیون تومانی این مدیرعامل در شرایطی پرداخت گردیده که بازیکنان باشگاه بارها به دلیل مشکلات مالی دست به اعتصاب زده اند!