ادامه حمایت‌های ایران از فلسطین

ادامه حمایت‌های ایران از فلسطین

به گزارش جهان، حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه کشورمان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به روز زمین فلسطین گفت: جمهوری اسلامی ایران به حمایت‌های خود از مردم مظلوم فلسطین ادامه می‌دهد.
 
وی افزود: حمایت از فلسطین موضوع اول جهان اسلام است و بحران‌های تروریستی در منطقه نباید جهان اسلام را از توجه به موضوع فلسطین و قدس غافل سازد.
 
معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه با بیان اینکه اکنون حمایت موثر از فلسطین و مبارزه واقعی با تروریسم 2 موضوع مهم در منطقه بشمار می‌رود، تصریح کرد: رژیم تروریست‌پرور صهیونیستی ریشه اصلی ناامنی در منطقه است.
 
امیرعبداللهیان با تاکید بر اینکه تداوم شهرک‌سازی‌ها و یهودی‌سازی قدس صرفا نفرت مردم منطقه از رویکرد توسعه طلباته اشغالگران غاصب فلسطین را افزایش می‌دهد، عنوان کرد: ما با افتخار از محور مقاومت و مردم مظلوم فلسطین حمایت می‌کنیم.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: انتفاضه سوم مردم فلسطین واکنش طبیعی صاحبان اصلی سرزمین فلسطین به تداوم سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی است.
 
گفتنی است روز 30 مارس هر سال «روز زمین» در فلسطین نام‌گذاری شده است.

ادامه حمایت‌های ایران از فلسطین

به گزارش جهان، حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه کشورمان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به روز زمین فلسطین گفت: جمهوری اسلامی ایران به حمایت‌های خود از مردم مظلوم فلسطین ادامه می‌دهد.
 
وی افزود: حمایت از فلسطین موضوع اول جهان اسلام است و بحران‌های تروریستی در منطقه نباید جهان اسلام را از توجه به موضوع فلسطین و قدس غافل سازد.
 
معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه با بیان اینکه اکنون حمایت موثر از فلسطین و مبارزه واقعی با تروریسم 2 موضوع مهم در منطقه بشمار می‌رود، تصریح کرد: رژیم تروریست‌پرور صهیونیستی ریشه اصلی ناامنی در منطقه است.
 
امیرعبداللهیان با تاکید بر اینکه تداوم شهرک‌سازی‌ها و یهودی‌سازی قدس صرفا نفرت مردم منطقه از رویکرد توسعه طلباته اشغالگران غاصب فلسطین را افزایش می‌دهد، عنوان کرد: ما با افتخار از محور مقاومت و مردم مظلوم فلسطین حمایت می‌کنیم.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: انتفاضه سوم مردم فلسطین واکنش طبیعی صاحبان اصلی سرزمین فلسطین به تداوم سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی است.
 
گفتنی است روز 30 مارس هر سال «روز زمین» در فلسطین نام‌گذاری شده است.

ادامه حمایت‌های ایران از فلسطین

بک لینک