اشتباه تشکیلات خودگردان درباره حزب الله

اشتباه تشکیلات خودگردان درباره حزب الله

به گزارش جهان به نقل از العالم، ابواحمد فواد در گفت و گو با شبکه تلویزیونی المیادین ازموضع مخالف گروههای فلسطینی با تصمیم های یکجانبه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان خبرداد و تاکید کرد: تروریستی دانستن حزب الله از نظرما یک جنایت است، زیرا واقعیت بر خلاف این است. ما این اشتباه را بزرگ می دانیم.
 
فؤاد افزود: دومین اشتباهی که پس از آن ما خواستار طرح سوال از محمود عباس شده بودیم، مربوط به اعزام دو عضو کمیته مرکزی جنبش فتح برای تسلیت گفتن به یک افسر قاتل اسرائیلی بود که درکشتارها در کرانه باختری دست داشت.
 
به گفته فواد به دنبال اوج گرفتن انتفاضه فلسطین محمود عباس از دستور خود برای بازرسی کیف های مدرسه دانش آموزان فلسطینی و توقیف هفتاد چاقو سخن گفت.
 
وزرای کشور و امورخارجه کشورهای عضو اتحاديه عرب به غير ازعراق٬ لبنان و الجزاير٬ درنشت اسفند ماه گذشته خود حزب الله را سازمان تروريستی خواندند.

اشتباه تشکیلات خودگردان درباره حزب الله

به گزارش جهان به نقل از العالم، ابواحمد فواد در گفت و گو با شبکه تلویزیونی المیادین ازموضع مخالف گروههای فلسطینی با تصمیم های یکجانبه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان خبرداد و تاکید کرد: تروریستی دانستن حزب الله از نظرما یک جنایت است، زیرا واقعیت بر خلاف این است. ما این اشتباه را بزرگ می دانیم.
 
فؤاد افزود: دومین اشتباهی که پس از آن ما خواستار طرح سوال از محمود عباس شده بودیم، مربوط به اعزام دو عضو کمیته مرکزی جنبش فتح برای تسلیت گفتن به یک افسر قاتل اسرائیلی بود که درکشتارها در کرانه باختری دست داشت.
 
به گفته فواد به دنبال اوج گرفتن انتفاضه فلسطین محمود عباس از دستور خود برای بازرسی کیف های مدرسه دانش آموزان فلسطینی و توقیف هفتاد چاقو سخن گفت.
 
وزرای کشور و امورخارجه کشورهای عضو اتحاديه عرب به غير ازعراق٬ لبنان و الجزاير٬ درنشت اسفند ماه گذشته خود حزب الله را سازمان تروريستی خواندند.

اشتباه تشکیلات خودگردان درباره حزب الله

فروش بک لینک

فانتزی