اعتراض شدید منصوریان و عکس یادگاری دو استقلال

اعتراض شدید منصوریان و عکس یادگاری دو استقلال

اعتراض شدید منصوریان و عکس یادگاری دو استقلال

به گزارش ،حاشیه دیدار استقلال و امید استقلال به شرح ذیل است:

* دیدار دو تیم استقلال و امیدها از ساعت ۱۷:۴۵ آغاز شد.

*شهرام شفیع زاده امروز در تمرین استقلال حاضر شد و مورد تشویق هواداران قرار گرفت.

* امید ابراهیمی به شدت تشویق شد. لیدرهای از وی خواستند به سمت هواداران برود و وی به هر دو طرف جایگاه هواداران رفت و خسرو حیدری نیز وی را همراهی می کرد.

* بازیکنان امید استقلال همگی به سمت منصوریان رفته و خوش بش کردند.

* بازیکنان دو تیم قبل از شروع بازی در قالب یک عکس تیمی حاضر شده و عکس یادگاری گرفتند.

*در هنگام مسابقه یکی از هواداران استقلال خود را به کنار زمین رساند تا با منصوریان عکس یادگاری بگیرد. این مساله به شدت سرمربی استقلال را خشمگین کرد. منصوریان خطاب به یکی از لیدرها گفت: او  این کنار چه کار می کند؟ لیدها هم هوادار را به روی سکوها هدایت کردند.

*هواداران استقلال در چند نوبت پندار توفیقی را تشویق کردند و بابت روند تیم در نقل و انتقالات از وی تشکر داشتند.

اعتراض شدید منصوریان و عکس یادگاری دو استقلال

(image)

به گزارش ،حاشیه دیدار استقلال و امید استقلال به شرح ذیل است:

* دیدار دو تیم استقلال و امیدها از ساعت ۱۷:۴۵ آغاز شد.

*شهرام شفیع زاده امروز در تمرین استقلال حاضر شد و مورد تشویق هواداران قرار گرفت.

* امید ابراهیمی به شدت تشویق شد. لیدرهای از وی خواستند به سمت هواداران برود و وی به هر دو طرف جایگاه هواداران رفت و خسرو حیدری نیز وی را همراهی می کرد.

* بازیکنان امید استقلال همگی به سمت منصوریان رفته و خوش بش کردند.

* بازیکنان دو تیم قبل از شروع بازی در قالب یک عکس تیمی حاضر شده و عکس یادگاری گرفتند.

*در هنگام مسابقه یکی از هواداران استقلال خود را به کنار زمین رساند تا با منصوریان عکس یادگاری بگیرد. این مساله به شدت سرمربی استقلال را خشمگین کرد. منصوریان خطاب به یکی از لیدرها گفت: او  این کنار چه کار می کند؟ لیدها هم هوادار را به روی سکوها هدایت کردند.

*هواداران استقلال در چند نوبت پندار توفیقی را تشویق کردند و بابت روند تیم در نقل و انتقالات از وی تشکر داشتند.