اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس مشخص شدند+لیست

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس مشخص شدند+لیست

خبرگزاری فارس: اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس مشخص شدند+لیست

اعضای کمیسیون صنایع و معادن دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار حوزه پارلمانی ، اعضای کمیسیون صنایع و معادن دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شدند که در ذیل می‌آید:

۱- غلام محمد زارعی

۲- مهدی مقدسی

۳- داریوش اسماعیلی

۴- محسن کوهکن

۵- حمیدرضا فولادگر

۶- محمدرضا منصوری

۷- حمیده زرآبادی

۸- جواد حسینی‌کیا

۹- سعید باستانی

۱۰- محمد حسین فرهنگی

۱۱- عزیز اکبریان

۱۲- مصطفی ذوالقدر

۱۳- محمد عزیزی

۱۴- نادر قاضی‌پور

۱۵- عبدالله رضیان

۱۶- ولی ملکی

۱۷- فریدون احمدی

۱۸- حمید گرمابی

۱۹- رمضانعلی سبحانی‌فر

۲۰- رامین نورقلی پور

۲۱- علی اسدی کرم

۲۲- رضا انصاری

۲۳- رضا علیزاده

انتهای پیام/

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس مشخص شدند+لیست

(image)

اعضای کمیسیون صنایع و معادن دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار حوزه پارلمانی ، اعضای کمیسیون صنایع و معادن دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شدند که در ذیل می‌آید:

۱- غلام محمد زارعی

۲- مهدی مقدسی

۳- داریوش اسماعیلی

۴- محسن کوهکن

۵- حمیدرضا فولادگر

۶- محمدرضا منصوری

۷- حمیده زرآبادی

۸- جواد حسینی‌کیا

۹- سعید باستانی

۱۰- محمد حسین فرهنگی

۱۱- عزیز اکبریان

۱۲- مصطفی ذوالقدر

۱۳- محمد عزیزی

۱۴- نادر قاضی‌پور

۱۵- عبدالله رضیان

۱۶- ولی ملکی

۱۷- فریدون احمدی

۱۸- حمید گرمابی

۱۹- رمضانعلی سبحانی‌فر

۲۰- رامین نورقلی پور

۲۱- علی اسدی کرم

۲۲- رضا انصاری

۲۳- رضا علیزاده

انتهای پیام/