اعلام آمادگی ایران برای کمک به سوریه

اعلام آمادگی ایران برای کمک به سوریه

به گزارش جهان به نقل از مهر، «رمزی عزالدین رمزی» معاون استفان دی میستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، در دیدار با حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه درباره آخرین تحولات سوریه گفتگو کرد .
 
معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، با تاکید بر اینکه وضعیت سوریه به شرایط حساسی رسیده است، بر ضرورت تسریع در یافتن راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه تاکید کرد و نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه با اهمیت دانست.
 
وی همچنین خاطرنشان کرد: درحال حاضر برای یافتن راه حل سیاسی در سوریه، نیازمند ایده‌های جمهوری اسلامی ایران برای برون رفت از بحران هستیم .
 
امیرعبداللهیان نیز، دستیابی به راه حل سیاسی در بحران سوریه را در صورت پذیرش واقعیت های موجود در صحنه و توجه به اصول حاکمیت، امکان‌پذیر ارزیابی کرد.
 
معاون وزیر امور خارجه کشورمان، توجه جدی به نقش و جایگاه سوریه در منطقه، مبارزه جدی با تروریسم و عدم استفاده ابزاری از تروریسم برای تحقق اغراض یکسویه، ضرورت حضور نمایندگان واقعی مردم سوریه در میز مذاکرات و عدم سیاسی کردن پرونده کمک های انسان‌دوستانه را در این پروسه مهم و ضروری دانست .
 
امیرعبداللهیان بر آمادگی کشورمان جهت کمک به یافتن راه حل مناسب برای خاتمه دادن به بحران سوریه تاکید کرد و افزود: تهران از ابتدا تاکید کرده است که سوریه راهکار نظامی و امنیتی ندارد، اما متاسفانه برخی طرف‌ها با نقض آشکار تعهدات خود در اجرای آتش‌بس در خان‌طومان و حمله به بیمارستان در حلب، در عمل از گروههای تروریستی و گروههای مسلح شورش‌گر در سوریه حمایت می‌کنند و در صدد هستند تا از آنان بعنوان برگ برنده‌ای در میز مذاکره بهره‌برداری سیاسی کنند.

اعلام آمادگی ایران برای کمک به سوریه

به گزارش جهان به نقل از مهر، «رمزی عزالدین رمزی» معاون استفان دی میستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، در دیدار با حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه درباره آخرین تحولات سوریه گفتگو کرد .
 
معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، با تاکید بر اینکه وضعیت سوریه به شرایط حساسی رسیده است، بر ضرورت تسریع در یافتن راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه تاکید کرد و نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه با اهمیت دانست.
 
وی همچنین خاطرنشان کرد: درحال حاضر برای یافتن راه حل سیاسی در سوریه، نیازمند ایده‌های جمهوری اسلامی ایران برای برون رفت از بحران هستیم .
 
امیرعبداللهیان نیز، دستیابی به راه حل سیاسی در بحران سوریه را در صورت پذیرش واقعیت های موجود در صحنه و توجه به اصول حاکمیت، امکان‌پذیر ارزیابی کرد.
 
معاون وزیر امور خارجه کشورمان، توجه جدی به نقش و جایگاه سوریه در منطقه، مبارزه جدی با تروریسم و عدم استفاده ابزاری از تروریسم برای تحقق اغراض یکسویه، ضرورت حضور نمایندگان واقعی مردم سوریه در میز مذاکرات و عدم سیاسی کردن پرونده کمک های انسان‌دوستانه را در این پروسه مهم و ضروری دانست .
 
امیرعبداللهیان بر آمادگی کشورمان جهت کمک به یافتن راه حل مناسب برای خاتمه دادن به بحران سوریه تاکید کرد و افزود: تهران از ابتدا تاکید کرده است که سوریه راهکار نظامی و امنیتی ندارد، اما متاسفانه برخی طرف‌ها با نقض آشکار تعهدات خود در اجرای آتش‌بس در خان‌طومان و حمله به بیمارستان در حلب، در عمل از گروههای تروریستی و گروههای مسلح شورش‌گر در سوریه حمایت می‌کنند و در صدد هستند تا از آنان بعنوان برگ برنده‌ای در میز مذاکره بهره‌برداری سیاسی کنند.

اعلام آمادگی ایران برای کمک به سوریه

مرکز فیلم