افزایش مالیات بخش خصوصی در بودجه۹۵

به گزارش جهان، ایرج ندیمی در گفتگو با مهر، از بررسی بحث درآمدهای عمومی لایحه بودجه از محل درآمدهای مالیاتی در کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد.
 
نماینده مردم لاهیجان در مجلس ادامه داد: با حضور کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیرکل امور مالیاتی مسائل مهمی در خصوص رابطه رکود و مالیات، عدم افزایش درآمدهای مالیاتی با توجه به عدم افزایش درآمدها در سال آینده و آثار رکود انجام شد.
 
وی ادامه داد: در بخش های مختلف مالیات بر مصرف، مالیات شرکت های خصوصی و مالیات شرکت های دولتی صحبت کردیم.
 
ندیمی اظهار داشت: دولت در بودجه ۹۵ خواستار افزایش ۲۵ درصدی درآمدهای مالیاتی به مبلغ ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بود، در حالی که پیش بینی عملکرد درآمدهای مالیاتی در سال ۹۵، ۸۰ هزار میلیارد تومان است که این  امر موجب ایجاد کسری پنهان در بودجه ۹۵ خواهد شد.
 
نماینده مردم لاهیجان تصریح کرد: در لایحه دولت مالیات عملکرد اشخاص حقوقی دولتی مانند شرکت های دولتی برای سال ۹۵، ۱۵ درصد افزایش یافته است و مالیات اشخاص خصوصی و غیردولتی ۲۱ درصد رشد داشته است.
 

تلگرام

اندروید