اقدام خیرخواهانه تونی کروس + تصویر

اقدام خیرخواهانه تونی کروس + تصویر

اقدام خیرخواهانه تونی کروس + عکس

به گزارش ، تونی کروس لباسی که به آن در یورو ۲۰۱۶ مقابل فرانسه بازی کرده بود را به قیمت ۸ هزار یورو فروخت و پولش را به یک خیریه داد.

آلمان در یورو ۲۰۱۶ در نیمه نهایی مقابل فرانسه میزبان به میدان رفت و حذف شد.

 

اقدام خیرخواهانه تونی کروس + تصویر

(image)

به گزارش ، تونی کروس لباسی که به آن در یورو ۲۰۱۶ مقابل فرانسه بازی کرده بود را به قیمت ۸ هزار یورو فروخت و پولش را به یک خیریه داد.

آلمان در یورو ۲۰۱۶ در نیمه نهایی مقابل فرانسه میزبان به میدان رفت و حذف شد.

(image)