امروز با یک دروازه بان مطرح به توافق می رسیم/ خریدهای خوب در راه است

امروز با یک دروازه بان مطرح به توافق می رسیم/ خریدهای خوب در راه است

در روزهایی که تیم های لیگ برتری در حال جذب بازیکنان مدنظر خود هستند، چند باشگاه وجود دارند که هنوز حرکت چندان مثبتی انجام نداده اند. باشگاه صبای قم که به نظر می رسد با توجه به نگه داشتن کادر فنی و بازیکنانی چون اکبر صادقی، ابوالفضل ابراهیمی، فرید بهزادی‌کریمی، محمدامین آرام‌طبع، عبدالکریم اسلامی، محمد قاضی و میلاد فراهانی سعی در حفظ اسکلت تیم دارد، هنوز برای جذب بازیکنان جدید اقدامی نکرده است. محمد دایی در این خصوص به می گوید: علی آقا لیستی را به مدیران باشگاه داده تا بر اساس آن، بازیکنان مدنظرش جذب شوند. تا امروز اقدام جدی برای جذب بازیکن نداشتیم اما از امروز به مدت دو سه روز خبرهای زیادی از صبا به گوش خواهد رسید.
از محمد دایی در خصوص وضعیت حامد لک سوال کردیم که پاسخ داد: حامد لک از جمع ما جدا خواهد شد. سه دروازه بان خوب داریم که هم اکنون با تیمی قرارداد ندارند و امروز با یکی از آنها به توافق خواهیم رسید.
از دستیار علی دایی پرسیدیم شهاب گردان و رحمان احمدی جزو این گلرها هستند؟ که پاسخ داد: اسم نمی برم اما دروازه بان خوب که بیرون مانده باشد هم زیاد نیست.
او در پایان بار دیگر یادآور شد باشگاه صبا از امروز تا سه روز دیگر روزهای شلوغی در نقل و انتقالات خواهد داشت.

امروز با یک دروازه بان مطرح به توافق می رسیم/ خریدهای خوب در راه است

در روزهایی که تیم های لیگ برتری در حال جذب بازیکنان مدنظر خود هستند، چند باشگاه وجود دارند که هنوز حرکت چندان مثبتی انجام نداده اند. باشگاه صبای قم که به نظر می رسد با توجه به نگه داشتن کادر فنی و بازیکنانی چون اکبر صادقی، ابوالفضل ابراهیمی، فرید بهزادی‌کریمی، محمدامین آرام‌طبع، عبدالکریم اسلامی، محمد قاضی و میلاد فراهانی سعی در حفظ اسکلت تیم دارد، هنوز برای جذب بازیکنان جدید اقدامی نکرده است. محمد دایی در این خصوص به می گوید: علی آقا لیستی را به مدیران باشگاه داده تا بر اساس آن، بازیکنان مدنظرش جذب شوند. تا امروز اقدام جدی برای جذب بازیکن نداشتیم اما از امروز به مدت دو سه روز خبرهای زیادی از صبا به گوش خواهد رسید.
از محمد دایی در خصوص وضعیت حامد لک سوال کردیم که پاسخ داد: حامد لک از جمع ما جدا خواهد شد. سه دروازه بان خوب داریم که هم اکنون با تیمی قرارداد ندارند و امروز با یکی از آنها به توافق خواهیم رسید.
از دستیار علی دایی پرسیدیم شهاب گردان و رحمان احمدی جزو این گلرها هستند؟ که پاسخ داد: اسم نمی برم اما دروازه بان خوب که بیرون مانده باشد هم زیاد نیست.
او در پایان بار دیگر یادآور شد باشگاه صبا از امروز تا سه روز دیگر روزهای شلوغی در نقل و انتقالات خواهد داشت.