انتقاد ایران از درگیری ارمنستان و آذربایجان

انتقاد ایران از درگیری ارمنستان و آذربایجان

به گزارش جهان به نقل از فارس، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به درگیری بین کشورهای آذربایجان با ارمنستان نوشت: گسترش درگیری در مرزهای آذربایجان و ارمنستان، و بحرانی شدن شرائط می تواند آغازی بر غیرقابل کنترل شدن اوضاع میان دو کشور همسایه باشد.
 
‏وی ادامه داد: خویشتن داری دو کشور دوست و همسایه، و روی آوردن به مذاکره برای خاتمه مخاصمات و حل اختلافات ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
 
‏معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: حساسیت درگیری‌ها را باید مدنظر قرار داد؛ اینکه میان دو کشور همسایه جنگ دیگری شروع شود نه به سود منطقه است و نه به سود هیچ کشوری در قفقاز.
 
ابوطالبی خاطرنشان کرد: تلاش‌های ایران در بیش از دو دهه پیش برای آرامش میان دو کشور همسایه، نتایج ارزنده‌ای به ارمغان آورد؛ این تلاش‌ها باید پیش از آنکه دیر شود، آغازگردد.

انتقاد ایران از درگیری ارمنستان و آذربایجان

به گزارش جهان به نقل از فارس، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به درگیری بین کشورهای آذربایجان با ارمنستان نوشت: گسترش درگیری در مرزهای آذربایجان و ارمنستان، و بحرانی شدن شرائط می تواند آغازی بر غیرقابل کنترل شدن اوضاع میان دو کشور همسایه باشد.
 
‏وی ادامه داد: خویشتن داری دو کشور دوست و همسایه، و روی آوردن به مذاکره برای خاتمه مخاصمات و حل اختلافات ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
 
‏معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: حساسیت درگیری‌ها را باید مدنظر قرار داد؛ اینکه میان دو کشور همسایه جنگ دیگری شروع شود نه به سود منطقه است و نه به سود هیچ کشوری در قفقاز.
 
ابوطالبی خاطرنشان کرد: تلاش‌های ایران در بیش از دو دهه پیش برای آرامش میان دو کشور همسایه، نتایج ارزنده‌ای به ارمغان آورد؛ این تلاش‌ها باید پیش از آنکه دیر شود، آغازگردد.

انتقاد ایران از درگیری ارمنستان و آذربایجان

بک لینک