ایرادات اساسی در قراردادهای جدید نفتی

ایرادات اساسی در قراردادهای جدید نفتی

به گزارش جهان به نقل از فارس، سید مهدی حسینی رئیس کمیته قرادادهای نفتی ایران اعلام کرد: دولت جمهوری اسلامی ساختار جدید قراردادهای نفتی کشور را تایید کرد اما این قراردادها همچنان از سوی یک کمیسیون تحت بررسی هستند.

وی درباره زمان ارائه ساختار نهایی و انتشار آنها تاکید کرد: کمیته قراردادهای نفتی ایران در تلاش است تا این ساختار جدید را تا ماه ژوئن یا جولای تکمیل کند.

حسینی همچنین تاکید کرد: مدل جدید قراردادهای نفتی ایران از سوی دولت نیز مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.

این مقام ارشد نفتی ایرانی به خبرنگاران گفت: مذاکرات درباره میادین نفتی ایران در ماه ژوئن یا جولای آغاز می‌شود.

وی تاکید کرد: میادین نفتی که در این مذاکرات مطرح خواهند شد از جمله میادین بزرگ نفتی ایران هستند و از سوی دیگر میادین نفتی مشترک ایران نیز در این مذاکرات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حسینی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی خواست تا پیشنهادات خود را برای پروژه‌های موجود در ایران ارائه دهند.

 در حالی رئیس کارگروه تدوین قراردادهای جدید نفتی ایران از برگزاری مناقصه واگذاری میادین نفتی و گازی در قالب قراردادهای IPC خبر داده است که به گواه کارشناسان و صاحبنظران و متخصصان صنعت نفت این مدل جدید قراردادهای نفتی دارای ایرادات اساسی از جمله تناقض با قوانین بالادستی جمهوری اسلامی دارد و با منافع ملی در تضاد است.

در حال حاضر متن جدید این قراردادها در هیات تطبیق قوانین مجلس در حال بررسی است و تا زمانی که متن جدید قراردادهای نفتی در این هیات تعیین تکلیف نشده عملا دولت نمی تواند هیچ نوع قراردادی را با این روش با شرکت های خارجی منعقد کند.

ایرادات اساسی موجود در متن قرارداهای جدید صنعت نفت به حدی است که برخی از نهاد های امنیتی و نظارتی در این‌باره اعلام نگرانی کرده و گزارشات مفصل خود را به هیات دولت و مسئولان ارشد نظام ارائه کرده اند همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص چندین بار با وزیر نفت دیدار و گفت‌وگو کرده اند که وزیر نفت قول داده است تا این ایرادات را برطرف کند.

وزیر نفت در آخرین نشست خبری خود در حضور خبرنگاران داخلی اعلام کرده بود متن پیشنویس قراردادهای جدید صنعت نفت مورد تایید وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نیست.

ایرادات اساسی در قراردادهای جدید نفتی

به گزارش جهان به نقل از فارس، سید مهدی حسینی رئیس کمیته قرادادهای نفتی ایران اعلام کرد: دولت جمهوری اسلامی ساختار جدید قراردادهای نفتی کشور را تایید کرد اما این قراردادها همچنان از سوی یک کمیسیون تحت بررسی هستند.

وی درباره زمان ارائه ساختار نهایی و انتشار آنها تاکید کرد: کمیته قراردادهای نفتی ایران در تلاش است تا این ساختار جدید را تا ماه ژوئن یا جولای تکمیل کند.

حسینی همچنین تاکید کرد: مدل جدید قراردادهای نفتی ایران از سوی دولت نیز مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.

این مقام ارشد نفتی ایرانی به خبرنگاران گفت: مذاکرات درباره میادین نفتی ایران در ماه ژوئن یا جولای آغاز می‌شود.

وی تاکید کرد: میادین نفتی که در این مذاکرات مطرح خواهند شد از جمله میادین بزرگ نفتی ایران هستند و از سوی دیگر میادین نفتی مشترک ایران نیز در این مذاکرات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حسینی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی خواست تا پیشنهادات خود را برای پروژه‌های موجود در ایران ارائه دهند.

 در حالی رئیس کارگروه تدوین قراردادهای جدید نفتی ایران از برگزاری مناقصه واگذاری میادین نفتی و گازی در قالب قراردادهای IPC خبر داده است که به گواه کارشناسان و صاحبنظران و متخصصان صنعت نفت این مدل جدید قراردادهای نفتی دارای ایرادات اساسی از جمله تناقض با قوانین بالادستی جمهوری اسلامی دارد و با منافع ملی در تضاد است.

در حال حاضر متن جدید این قراردادها در هیات تطبیق قوانین مجلس در حال بررسی است و تا زمانی که متن جدید قراردادهای نفتی در این هیات تعیین تکلیف نشده عملا دولت نمی تواند هیچ نوع قراردادی را با این روش با شرکت های خارجی منعقد کند.

ایرادات اساسی موجود در متن قرارداهای جدید صنعت نفت به حدی است که برخی از نهاد های امنیتی و نظارتی در این‌باره اعلام نگرانی کرده و گزارشات مفصل خود را به هیات دولت و مسئولان ارشد نظام ارائه کرده اند همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص چندین بار با وزیر نفت دیدار و گفت‌وگو کرده اند که وزیر نفت قول داده است تا این ایرادات را برطرف کند.

وزیر نفت در آخرین نشست خبری خود در حضور خبرنگاران داخلی اعلام کرده بود متن پیشنویس قراردادهای جدید صنعت نفت مورد تایید وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نیست.

ایرادات اساسی در قراردادهای جدید نفتی

آپدیت نود 32 ورژن 8

دانلود سرا