اینجا جای عجله است +تصویر

اینجا جای عجله است +تصویر

دستگیری از نیازمندان مورد تاکید دین اسلام است.

؛

 

 

اینجا جای عجله است +تصویر

دستگیری از نیازمندان مورد تاکید دین اسلام است.

؛

(image)