این مهاجم هم از دست پرسپولیس پرید +تصویر

این مهاجم هم از دست پرسپولیس پرید +تصویر

بازیکنی که پرسپولیسی ها دنبال جذبش بودند به سایپا پیوست.
مسعود حسن زاده مهاجم فصل گذشته ذوب آهن، به تیم سایپا پیوست. این در حالی بود که باشگاه پرسپولیس هم به دنبال جذب این بازیکن بود اما در نهایت سایپا توانست حسن زاده را جذب کند.

۱۱۶

خبرآنلاین

این مهاجم هم از دست پرسپولیس پرید +تصویر

بازیکنی که پرسپولیسی ها دنبال جذبش بودند به سایپا پیوست.
مسعود حسن زاده مهاجم فصل گذشته ذوب آهن، به تیم سایپا پیوست. این در حالی بود که باشگاه پرسپولیس هم به دنبال جذب این بازیکن بود اما در نهایت سایپا توانست حسن زاده را جذب کند.

۱۱۶

خبرآنلاین