بازداشت کارمند سابق سفارت فرانسه در فرودگاه

به گزارش جهان به نقل از میزان، خبرگزاری رويترز مدعی شد؛ «نازک افشار» کارمند سابق سفارت فرانسه هنگام ورود به ایران در فرودگاه تهران بازداشت شد.

کرمان نیوز

سیستم اطلاع رسانی