بازدید مدیرعامل گروه خودروسازی برلیانس از سایپا پرس

بازدید مدیرعامل گروه خودروسازی برلیانس از سایپا پرس

به گزارش سایپا نیوز، در این نشست سید اکبر هاشمی با اشاره به ظرفیت های بالای شرکت سایپاپرس و شرکت های دیگر پرسی سایپا گفت: علاوه بر تجهیزات تولیدی موجود در سایپاپرس، سایت های تولیدی دیگری نیز در گروه سایپا وجود دارد که دارای ظرفیت های مناسبی در اندازه هایG1 ،G2  ، G3 و G4 است و یکی از این شرکتها، بزرگترین قالب ساز خاورمیانه نیز محسوب می شود.

وی افزود: گروه خودروسازی سایپا قصد دارد ظرفیت و توان خود را در خصوص تولید قطعات پرسی بزرگ توسعه داده و در این خصوص فاز مطالعاتی خرید چند خط پرسکاری در دستور کار می باشد.

همچنین لیونگ پینگ چینگ، مدیرعامل گروه خودروسازی برلیانس نیز در این نشست با ابراز رضایت از این بازدید گفت: چشم انداز همکاری های گروه خودروسازی سایپا و برلیانس بسیار گسترده است و امیدوارم هرچه سریعتر قالب های H200  منتقل و در گروه خودروسازی سایپا تولید شود.

در بخش دیگری از این نشست مهندس قلی پور عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل سایپا پرس که مسئولیت انتقال قالب های H200 و H300 را نیز بر عهده دارد با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در این خصوص، اظهار داشت: بیشتر قالب های برلیانس قابلیت تولید در خطوط تولیدی گروه سایپا را دارد و با توان فنی و تخصصی که در گروه قطعات پرسی سایپا موجود است هیچگونه نگرانی در خصوص افت کیفیت قطعات و یا راندمان تولید وجود نخواهد داشت و مسائل و دغدغه های موجود بزودی برطرف خواهند شد.

 

بازدید مدیرعامل گروه خودروسازی برلیانس از سایپا پرس

به گزارش سایپا نیوز، در این نشست سید اکبر هاشمی با اشاره به ظرفیت های بالای شرکت سایپاپرس و شرکت های دیگر پرسی سایپا گفت: علاوه بر تجهیزات تولیدی موجود در سایپاپرس، سایت های تولیدی دیگری نیز در گروه سایپا وجود دارد که دارای ظرفیت های مناسبی در اندازه هایG1 ،G2  ، G3 و G4 است و یکی از این شرکتها، بزرگترین قالب ساز خاورمیانه نیز محسوب می شود.

وی افزود: گروه خودروسازی سایپا قصد دارد ظرفیت و توان خود را در خصوص تولید قطعات پرسی بزرگ توسعه داده و در این خصوص فاز مطالعاتی خرید چند خط پرسکاری در دستور کار می باشد.

همچنین لیونگ پینگ چینگ، مدیرعامل گروه خودروسازی برلیانس نیز در این نشست با ابراز رضایت از این بازدید گفت: چشم انداز همکاری های گروه خودروسازی سایپا و برلیانس بسیار گسترده است و امیدوارم هرچه سریعتر قالب های H200  منتقل و در گروه خودروسازی سایپا تولید شود.

در بخش دیگری از این نشست مهندس قلی پور عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل سایپا پرس که مسئولیت انتقال قالب های H200 و H300 را نیز بر عهده دارد با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در این خصوص، اظهار داشت: بیشتر قالب های برلیانس قابلیت تولید در خطوط تولیدی گروه سایپا را دارد و با توان فنی و تخصصی که در گروه قطعات پرسی سایپا موجود است هیچگونه نگرانی در خصوص افت کیفیت قطعات و یا راندمان تولید وجود نخواهد داشت و مسائل و دغدغه های موجود بزودی برطرف خواهند شد.