بازیکن استقلالی تراکتور مد نظر پرسپولیس و استقلال

بازیکن استقلالی تراکتور مد نظر پرسپولیس و استقلال

سعید آقایی که با پیراهن شماره ۷۷ تراکتورسازی در ترکیب این تیم بسیار خوش درخشیده، مورد توجه بسیاری از تیم های دیگر نیز قرار گرفته است؛ از جمله استقلال و پرسپولیس.

اما بد نیست بدانید که استقلالی ها اصرار بیشتری نسبت به دیگر تیم ها برای به خدمت گرفتن این بازیکن دارند.

البته بد نیست بدانید که سعید آقایی خودش نیز استقلالی است و اگر حق انتخاب را به خودش بدهند، بی شک استقلال اصلی ترین انتخاب او خواهد بود.

بازیکن استقلالی تراکتور مد نظر پرسپولیس و استقلال

سعید آقایی که با پیراهن شماره ۷۷ تراکتورسازی در ترکیب این تیم بسیار خوش درخشیده، مورد توجه بسیاری از تیم های دیگر نیز قرار گرفته است؛ از جمله استقلال و پرسپولیس.

اما بد نیست بدانید که استقلالی ها اصرار بیشتری نسبت به دیگر تیم ها برای به خدمت گرفتن این بازیکن دارند.

البته بد نیست بدانید که سعید آقایی خودش نیز استقلالی است و اگر حق انتخاب را به خودش بدهند، بی شک استقلال اصلی ترین انتخاب او خواهد بود.