بازیکن پرسپولیس از ترکیب خارج شد +تصویر

بازیکن پرسپولیس از ترکیب خارج شد +تصویر

بازیکن پرسپولیس از ترکیب خارج شد +تصویر

(image)