باسوادان بیشترین نرخ بیکاری را دارند

باسوادان بیشترین نرخ بیکاری را دارند

به گزارش جهان به نقل از مهر، علی وطنی عصر چهارشنبه در جلسه بومی سازی فناوری های هواشناسی خراسان رضوی در محل اداره سازمان هواشناسی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه متاسفانه بیشترین نرخ بیکاری در کشور ما باسوادان هستند یادآور شد: در حال حاضر ما شاهد هستیم که خوداتکایی توسط بیسوادان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است در حالی که ما بهترین نیروهای انسانی تحصیل کرده را در کشور داریم که از تخصص آنها استفاده درستی نمی شود.
 
وی مشهد را مسیر تجاری مهم در منطقه دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه عدم توجه به نیروی انسانی متخصص در کشور سبب شده تا خسارت های چندین میلیارد دلاری به ایران وارد شود چراکه ما به تخصص نیروی انسانی خود و اتکا به آن توجه نمی کنیم و امیدمان به کشورها و هیئت های اقتصادی خارجی برای ایجاد بازار کار است.
 
معاون علمی و پژوهشی معاون علمی فناوری رئیس جمهور گفت: سال گذشته سه هزار میلیارد تومان اعتبار در صندوق نوآوری و شکوفایی دولت یازهم قرار گرفت اما تنها ۵۰۰ میلیارد تومان آن به علت نبود درخواست کننده اختصاص یافت.
 
وطنی اضافه کرد: متاسفانه یارانه ای که ممکن است در زندگی مردم جایگاه قابل توجهی نداشته باشد سبب افزایش تورم در کشور شده در حالی که حذف یارانه تنها شهروندان مشهدی می تواند سرمایه ای عظیم برای فعال شدن بزرگ ترین و کلان ترین پروژه های عمرانی در کشور و مشهد شود.
 
وی بر لزوم توجه به سازمان هواشناسی خراسان رضوی به تشکیل شرکت های دانش بنیان در مشهد و شهرستان های این استان تاکید کرد و افزود: بر اساس قانون، شرکت های دانش بنیان می توانند با در اختیار داشتن بیش از ۵۱ درصد از هیئت های علمی دانشگاهی شرکت دانش بنیان ایجاد کنند.
 
 وی ادامه داد: این شرکت ها می توانند از طریق دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی به فعالیت خود در عرصه های علمی که سبب پیشرفت کشور می شود ادامه دهند.
 
وطنی با اشاره به اینکه فناوری زمان بر است بیان کرد: بر اساس نقشه جامع علمی کشور، ۱۴ ستاد توسعه راهبردی در بخش های مختلف زیر نظر معاونت پژوهشی فعال شده تا در کنار حمایت از شرکت های دانش بنیان، توسعه ایران را رقم زنند.
 
معاون علمی و پژوهشی معاون علمی فناوری رئیس جمهور خطاب به سازمان هواشناسی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر که گلبهار به عنوان یک شهر دانشجویی علمی در خراسان رضوی فعالیت دارد می تواند از طریق فعال سازی شرکت های دانش بنیان هوایی در قالب ساخت قطعات یدکی هواپیما فعالیت خود را ادامه دهد تا به خانواده بزرگ فرودگاهی کشور کمک کند.
 
وطنی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تا چه اندازه می توان به عدم دخالت سایر ارگان ها در فعالیت سازمان هواشناسی در تشکیل شرکت های دانش بنیان و فعالیت های پایلوتی در خراسان رضوی امیدوار بود گفت: هر کدام از دستگاه های دولتی امور حقوقی دارند که مسئولان این بخش باید با یکدیگر جلساتی را برای عدم دخالت در فعالیت یکدیگر قرار دهند تا مشکلات برطرف شود گرچه در صورت عدم انجام این امر در نهایت مشکلات به امور حقوقی رئیس جمهوری ارائه می شود تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
 
وی با اشاره به اینکه نیروی انسانی و بازار در راستای بهبود اقتصاد و افزایش میزان اشتغال باید با یکدیگر تلفیق شوند اظهار کرد: تاکنون بیش از ۸۰ هیئت اقتصادی وارد کشور شدند و درخواست ایجاد بازاری برای تبادلات اقتصادی در ایران را دارند که این امر اهمیت سرمایه گذاری در نیروی انسانی کشور را می رساند.

باسوادان بیشترین نرخ بیکاری را دارند

به گزارش جهان به نقل از مهر، علی وطنی عصر چهارشنبه در جلسه بومی سازی فناوری های هواشناسی خراسان رضوی در محل اداره سازمان هواشناسی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه متاسفانه بیشترین نرخ بیکاری در کشور ما باسوادان هستند یادآور شد: در حال حاضر ما شاهد هستیم که خوداتکایی توسط بیسوادان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است در حالی که ما بهترین نیروهای انسانی تحصیل کرده را در کشور داریم که از تخصص آنها استفاده درستی نمی شود.
 
وی مشهد را مسیر تجاری مهم در منطقه دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه عدم توجه به نیروی انسانی متخصص در کشور سبب شده تا خسارت های چندین میلیارد دلاری به ایران وارد شود چراکه ما به تخصص نیروی انسانی خود و اتکا به آن توجه نمی کنیم و امیدمان به کشورها و هیئت های اقتصادی خارجی برای ایجاد بازار کار است.
 
معاون علمی و پژوهشی معاون علمی فناوری رئیس جمهور گفت: سال گذشته سه هزار میلیارد تومان اعتبار در صندوق نوآوری و شکوفایی دولت یازهم قرار گرفت اما تنها ۵۰۰ میلیارد تومان آن به علت نبود درخواست کننده اختصاص یافت.
 
وطنی اضافه کرد: متاسفانه یارانه ای که ممکن است در زندگی مردم جایگاه قابل توجهی نداشته باشد سبب افزایش تورم در کشور شده در حالی که حذف یارانه تنها شهروندان مشهدی می تواند سرمایه ای عظیم برای فعال شدن بزرگ ترین و کلان ترین پروژه های عمرانی در کشور و مشهد شود.
 
وی بر لزوم توجه به سازمان هواشناسی خراسان رضوی به تشکیل شرکت های دانش بنیان در مشهد و شهرستان های این استان تاکید کرد و افزود: بر اساس قانون، شرکت های دانش بنیان می توانند با در اختیار داشتن بیش از ۵۱ درصد از هیئت های علمی دانشگاهی شرکت دانش بنیان ایجاد کنند.
 
 وی ادامه داد: این شرکت ها می توانند از طریق دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی به فعالیت خود در عرصه های علمی که سبب پیشرفت کشور می شود ادامه دهند.
 
وطنی با اشاره به اینکه فناوری زمان بر است بیان کرد: بر اساس نقشه جامع علمی کشور، ۱۴ ستاد توسعه راهبردی در بخش های مختلف زیر نظر معاونت پژوهشی فعال شده تا در کنار حمایت از شرکت های دانش بنیان، توسعه ایران را رقم زنند.
 
معاون علمی و پژوهشی معاون علمی فناوری رئیس جمهور خطاب به سازمان هواشناسی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر که گلبهار به عنوان یک شهر دانشجویی علمی در خراسان رضوی فعالیت دارد می تواند از طریق فعال سازی شرکت های دانش بنیان هوایی در قالب ساخت قطعات یدکی هواپیما فعالیت خود را ادامه دهد تا به خانواده بزرگ فرودگاهی کشور کمک کند.
 
وطنی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تا چه اندازه می توان به عدم دخالت سایر ارگان ها در فعالیت سازمان هواشناسی در تشکیل شرکت های دانش بنیان و فعالیت های پایلوتی در خراسان رضوی امیدوار بود گفت: هر کدام از دستگاه های دولتی امور حقوقی دارند که مسئولان این بخش باید با یکدیگر جلساتی را برای عدم دخالت در فعالیت یکدیگر قرار دهند تا مشکلات برطرف شود گرچه در صورت عدم انجام این امر در نهایت مشکلات به امور حقوقی رئیس جمهوری ارائه می شود تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
 
وی با اشاره به اینکه نیروی انسانی و بازار در راستای بهبود اقتصاد و افزایش میزان اشتغال باید با یکدیگر تلفیق شوند اظهار کرد: تاکنون بیش از ۸۰ هیئت اقتصادی وارد کشور شدند و درخواست ایجاد بازاری برای تبادلات اقتصادی در ایران را دارند که این امر اهمیت سرمایه گذاری در نیروی انسانی کشور را می رساند.

باسوادان بیشترین نرخ بیکاری را دارند

خرید بک لینک

میهن دانلود