با پول دنا چه خودروی خارجی می‌توان خرید؟

با پول دنا چه خودروی خارجی می‌توان خرید؟

به گزارش جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در دویست و چهل و نهمین جلسه شورای رقابت تصمیم بر آن شد تا دوخودرو دنا و تندر90 اتوماتیک که در بازار رقیب دارند، از سیستم قیمت گذاری شورا خارج شوند و تعیین قیمت‌ آنها به حاشیه بازار واگذار شود؛ براین اساس ایران خودرو بدون مزاحمت نهادهای قیمت‌گذار و نظارتی نظیر سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی قیمت این دو خودرو را در حاشیه بازار تعیین کند.

اما رقبای این دو خودرو تولید داخل در بازارهای جهانی چه محصولاتی است؟ برای یافتن جواب این سوال با در نظر گرفتن قیمت خودروی تندر90 در بازار داخلی که حدود 50 میلیون و 200هزار تومان و معادل 16هزار و 447 دلار و همچنین قیمت خودرو دنا که حدود 43میلیون و 600 هزار تومان و معادل 14هزار و 240 دلار است سری به بازارهای جهانی زدیم.

1. Ford Focus
این خودرو در بازار اروپا به قیمت 15,520  دلار معادل 53,702,304 تومان به فروش می رسد.

2. Toyota corolla
این خودرو در بازار اروپا به قیمت 15,350  دلار معادل 53,114,070 تومان به فروش می رسد.

3. Scion XD
این خودرو در بازار اروپا به قیمت 15,320  دلار معادل 53,010,264 تومان به فروش می رسد.

4. Honda Civic
این خودرو در بازار اروپا به قیمت 15,305  دلار معادل 52,958,361 تومان به فروش می رسد.

5. Toyota Tacoma
این خودرو در بازار اروپا به قیمت 15,170  دلار معادل 52,491,234 تومان به فروش می رسد.

6. Mitsubishi Lancer
این خودرو در بازار اروپا به قیمت 14,540  دلار معادل 50,311,308 تومان به فروش می رسد.

7. Kia Spectra
این خودرو در بازار اروپا به قیمت 14,200  دلار معادل 49,134,840 تومان به فروش می رسد.

با پول دنا چه خودروی خارجی می‌توان خرید؟

به گزارش جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در دویست و چهل و نهمین جلسه شورای رقابت تصمیم بر آن شد تا دوخودرو دنا و تندر90 اتوماتیک که در بازار رقیب دارند، از سیستم قیمت گذاری شورا خارج شوند و تعیین قیمت‌ آنها به حاشیه بازار واگذار شود؛ براین اساس ایران خودرو بدون مزاحمت نهادهای قیمت‌گذار و نظارتی نظیر سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی قیمت این دو خودرو را در حاشیه بازار تعیین کند.

اما رقبای این دو خودرو تولید داخل در بازارهای جهانی چه محصولاتی است؟ برای یافتن جواب این سوال با در نظر گرفتن قیمت خودروی تندر90 در بازار داخلی که حدود 50 میلیون و 200هزار تومان و معادل 16هزار و 447 دلار و همچنین قیمت خودرو دنا که حدود 43میلیون و 600 هزار تومان و معادل 14هزار و 240 دلار است سری به بازارهای جهانی زدیم.

1. Ford Focus
این خودرو در بازار اروپا به قیمت 15,520  دلار معادل 53,702,304 تومان به فروش می رسد.

2. Toyota corolla
این خودرو در بازار اروپا به قیمت 15,350  دلار معادل 53,114,070 تومان به فروش می رسد.

3. Scion XD
این خودرو در بازار اروپا به قیمت 15,320  دلار معادل 53,010,264 تومان به فروش می رسد.

4. Honda Civic
این خودرو در بازار اروپا به قیمت 15,305  دلار معادل 52,958,361 تومان به فروش می رسد.

5. Toyota Tacoma
این خودرو در بازار اروپا به قیمت 15,170  دلار معادل 52,491,234 تومان به فروش می رسد.

6. Mitsubishi Lancer
این خودرو در بازار اروپا به قیمت 14,540  دلار معادل 50,311,308 تومان به فروش می رسد.

7. Kia Spectra
این خودرو در بازار اروپا به قیمت 14,200  دلار معادل 49,134,840 تومان به فروش می رسد.

با پول دنا چه خودروی خارجی می‌توان خرید؟

خبرگزاری اصفحان