برای گناهان خود بهانه تراشی نکنیم!

برای گناهان خود بهانه تراشی نکنیم!

⚜امام صادق(ع) می فرمایند:
 
👈خدا یک نفر بیابانی اهل بادیه را آمرزید به خاطر این که دو کلمه راست و حسینی  به خدا گفت که:
🔻خدایا!من اشتباه کردم،غلط کردم و حق را به تو می دهم!
 
🔻ولی عده ای برای گناهان خود بهانه تراشی میکنند و می گویند چاره نبود باید گناه می کردم و …
 
🔻اگر مرتکب گناهی شدیم،به خدا بگوییم که حق با توست،من اشتباه کردم و اگر عذابم کنی حق توست و اگر هم ببخشی لطف و کرم توست.
 
🌷ان شااللّه با این عذر خواهی مورد لطف و ببخشش خداوند قرار خواهیم گرفت.
 
🌸 #حجت_الاسلام_فرحزاد-برنامه سمت خدا
 
منبع: کانال از ترک گناه تا یاوری امام عصر (عج)

 

برای گناهان خود بهانه تراشی نکنیم!

⚜امام صادق(ع) می فرمایند:
 
👈خدا یک نفر بیابانی اهل بادیه را آمرزید به خاطر این که دو کلمه راست و حسینی  به خدا گفت که:
🔻خدایا!من اشتباه کردم،غلط کردم و حق را به تو می دهم!
 
🔻ولی عده ای برای گناهان خود بهانه تراشی میکنند و می گویند چاره نبود باید گناه می کردم و …
 
🔻اگر مرتکب گناهی شدیم،به خدا بگوییم که حق با توست،من اشتباه کردم و اگر عذابم کنی حق توست و اگر هم ببخشی لطف و کرم توست.
 
🌷ان شااللّه با این عذر خواهی مورد لطف و ببخشش خداوند قرار خواهیم گرفت.
 
🌸 #حجت_الاسلام_فرحزاد-برنامه سمت خدا
 
منبع: کانال از ترک گناه تا یاوری امام عصر (عج)

 

برای گناهان خود بهانه تراشی نکنیم!

لایسنس نود 32 ورژن 4

فیلم سریال آهنگ