بعداز ظهر سگی در زنجان ممنوع شد!

به گزارش جهان، حجت‌الاسلام حسن مظفری، در نامه دادستان زنجان خطاب به سردار صالحی فرماندهی انتظامی استان زنجان تاکید شده است که برای حفظ حقوق حیوانات و نیز جلوگیری از جریحه دار شدن عفت عمومی، ضمن پیگیری موضوع با شناسایی افراد و یا گروه های تشکیل دهنده چنین مسابقاتی، بدواً نسبت به ممانعت از هرگونه حیوان آزاری و تشکیل این تجمعات اقدام و افراد خاطی ارشاد شوند. چنانچه افراد و گروه‌های شناسایی شده مجدد اقدام به برگزاری مسابقه و آزار هر گونه حیوان به ویژه سگ نمایند ، اقدامات قانونی لازم معمول و با همکاری عوامل اداره محیط زیست، حیوانات مربوطه جمع آوری و خاطیان جهت پیگیری قضایی به این مرجع معرفی شوند.

فیلم سریال آهنگ

خبرگذاری اصفحان