بلومبرگ: برجام برای ایران سرمایه نیاورد

بلومبرگ: برجام برای ایران سرمایه نیاورد

به گزارش جهان، فارس به نقل از بلومبرگ خبر داد، در زمان امضای توافق هسته ای و آغاز اجرای برجام تنها نکته ای که مخالفان و موافقان بر سر آن توافق داشتند این بود که برجام به جذب سرمایه به ایران خواهد انجامید.

تنها سوالی هم که در این رابطه مطرح بود این بود که “چقدر” سرمایه با اجرای برجام وارد ایران خواهد شد.

 در حال حاضر از منظر مقامات خشمگین ایرانی جواب سوال مطرح شده اینست : “نه خیلی”. در شرایط کنونی مقامات ایرانی خواستار دسترسی بیشتر به مبادلات دلاری هستند.

از سوی دیگر در آمریکا نیز مخالفان توافق هسته ای نسبت به هر گونه پیشروی بیشتر در تسهیل محدودیت های موجود علیه ایران هشدار داده و اعلام کرده اند که در غیر این صورت اقداماتی را علیه وزارت خزانه داری این کشور آغاز خواهند کرد.

به گفته الیزابت روزنبرگ، یکی از مقامات ارشد موسسه نیو امریکن سکیوریتی، این توافق به قدری متنازع بوده است که تشدید شرایط پس از آغاز اجرای آن قابل پیش بینی بود.

وی تأکید کرد همچنان مخالفان فعالی در حال تلاش برای بهم زدن این توافق هستند.

مقامات آمریکایی تخمین زده اند که در حالی که انتظار می رفت با آغاز اجرای برجام 55 میلیارد دلار از سرمایه های ایران آزاد شود، تنها 3 میلیارد دلار از این حجم پول به دست تهران رسیده است.

مقامات ایرانی که به این پول برای بهبود زیر ساخت ها وصنعت هوایی خود نیاز دارند اعلام کرده اند که در پی اعمال تحریم های سنگین علیه بانک هایی که با ایران در دوران تحریم ها تعامل داشتند، بانک های آسیایی و اروپایی از ترس جریمه های آمریکا نسبت به ورود به ایران تردید داشته و خودداری می کنند.

در مجموع بانک هایی که در دوران تحریم ها با ایران داد و ستد داشته اند از سوی آمریکا 15 میلیارد دلار جریمه شدند که تنها در یک مورد بانک بی ان پی پاریباس فرانسه به پرداخت حدود 9 میلیارد دلار محکوم شد که یکی از شدیدترین جریمه‌های تاریخ به شمار می رود.

قرار است طی روز جاری کمیته روابط خارجی و کمیته امور بانکی سنای آمریکا به طور مجزا نسبت به توافق هسته ای با ایران گزارش دهند که هر دو این گزارش‌ها از سوی بخش تروریسم و اطلاعات مالی آمریکا مورد شهادت قرار خواهد گرفت.

طی ماه گذشته وزرای امور خارجه ایران و آمریکا دو مرتبه با یکدیگر دیدار کرده و نتیجه این دیدارها نشست جان کری با بانک های بزرگ اروپایی بود.

جان کری در این نشست به بانک های غیر آمریکایی اطمینان داد که در تعامل با ایران جریمه نخواهند شد.

پس از این نشست بزرگ ترین بانک انگلیس اعلام کرد که این نشست نتوانسته است آنها را برای ورود به ایران متقاعد کند و برخی بانک های دیگر حاضر در این نشست نیز اعلام کردند که علی رغم سخنان کری برنامه ای برای ورود به ایران ندارند.

بلومبرگ: برجام برای ایران سرمایه نیاورد

به گزارش جهان، فارس به نقل از بلومبرگ خبر داد، در زمان امضای توافق هسته ای و آغاز اجرای برجام تنها نکته ای که مخالفان و موافقان بر سر آن توافق داشتند این بود که برجام به جذب سرمایه به ایران خواهد انجامید.

تنها سوالی هم که در این رابطه مطرح بود این بود که “چقدر” سرمایه با اجرای برجام وارد ایران خواهد شد.

 در حال حاضر از منظر مقامات خشمگین ایرانی جواب سوال مطرح شده اینست : “نه خیلی”. در شرایط کنونی مقامات ایرانی خواستار دسترسی بیشتر به مبادلات دلاری هستند.

از سوی دیگر در آمریکا نیز مخالفان توافق هسته ای نسبت به هر گونه پیشروی بیشتر در تسهیل محدودیت های موجود علیه ایران هشدار داده و اعلام کرده اند که در غیر این صورت اقداماتی را علیه وزارت خزانه داری این کشور آغاز خواهند کرد.

به گفته الیزابت روزنبرگ، یکی از مقامات ارشد موسسه نیو امریکن سکیوریتی، این توافق به قدری متنازع بوده است که تشدید شرایط پس از آغاز اجرای آن قابل پیش بینی بود.

وی تأکید کرد همچنان مخالفان فعالی در حال تلاش برای بهم زدن این توافق هستند.

مقامات آمریکایی تخمین زده اند که در حالی که انتظار می رفت با آغاز اجرای برجام 55 میلیارد دلار از سرمایه های ایران آزاد شود، تنها 3 میلیارد دلار از این حجم پول به دست تهران رسیده است.

مقامات ایرانی که به این پول برای بهبود زیر ساخت ها وصنعت هوایی خود نیاز دارند اعلام کرده اند که در پی اعمال تحریم های سنگین علیه بانک هایی که با ایران در دوران تحریم ها تعامل داشتند، بانک های آسیایی و اروپایی از ترس جریمه های آمریکا نسبت به ورود به ایران تردید داشته و خودداری می کنند.

در مجموع بانک هایی که در دوران تحریم ها با ایران داد و ستد داشته اند از سوی آمریکا 15 میلیارد دلار جریمه شدند که تنها در یک مورد بانک بی ان پی پاریباس فرانسه به پرداخت حدود 9 میلیارد دلار محکوم شد که یکی از شدیدترین جریمه‌های تاریخ به شمار می رود.

قرار است طی روز جاری کمیته روابط خارجی و کمیته امور بانکی سنای آمریکا به طور مجزا نسبت به توافق هسته ای با ایران گزارش دهند که هر دو این گزارش‌ها از سوی بخش تروریسم و اطلاعات مالی آمریکا مورد شهادت قرار خواهد گرفت.

طی ماه گذشته وزرای امور خارجه ایران و آمریکا دو مرتبه با یکدیگر دیدار کرده و نتیجه این دیدارها نشست جان کری با بانک های بزرگ اروپایی بود.

جان کری در این نشست به بانک های غیر آمریکایی اطمینان داد که در تعامل با ایران جریمه نخواهند شد.

پس از این نشست بزرگ ترین بانک انگلیس اعلام کرد که این نشست نتوانسته است آنها را برای ورود به ایران متقاعد کند و برخی بانک های دیگر حاضر در این نشست نیز اعلام کردند که علی رغم سخنان کری برنامه ای برای ورود به ایران ندارند.

بلومبرگ: برجام برای ایران سرمایه نیاورد

تکنولوژی جدید