بمب بزرگ استقلال در راه است؟! +تصویر

بمب بزرگ استقلال در راه است؟! +تصویر

دبیر هیات مدیره استقلال در تازه ترین صحبتهایش گفت: باشگاه تمام تلاش خودش را کرده پیشنهادات را با بازیکن مد نظر نهایی کرده و منتظر پاسخ ایشان هستیم.
در شرایطی که سپاهانی ها به توافق با احسان حاج صفی برای بازگشت به این تیم امید زیادی دارند و به نظر می رسد که حاج صفی دوباره در اصفهان بازی خواهد کرد اما انگار هنوز استقلال قید این بازیکن ملی پوش را نزده است. پندار توفیقی دبیر هیات مدیره استقلال در تازه ترین صحبتهایش در مورد بازیکنی صحبت کرده که اگر چه اسمی از او نیاورده اما به نظر می رسد که مخاطب او از این صحبتها، حاج صفی باشد.

 

توفیقی گفته: باشگاه تمام تلاش خودش را کرده پیشنهادات را با بازیکن مد نظر نهایی کرده و منتظر پاسخ ایشان هستیم. اگر معذوریت هایی در رسانه ای کردن مذاکرات داریم دلیل بر کم کاری نیست. وفراموش نکنیم که به پشتوانه هواداران فهیم و اعتبار باشگاه، بازیکنان قابلی در این فصل به تیم اضافه شدند بدون رسانه ای شدن مذاکرات. بعبارتی باشگاه و بازیکن در ارامش و بدور از هیاهو مذاکرات حرفه ای کرده و قرارداد منعقد گردید.به محض نهایی شدن در نهایت احترام اطلاع رسانی خواهد شد.

بمب بزرگ استقلال در راه است؟! +تصویر

دبیر هیات مدیره استقلال در تازه ترین صحبتهایش گفت: باشگاه تمام تلاش خودش را کرده پیشنهادات را با بازیکن مد نظر نهایی کرده و منتظر پاسخ ایشان هستیم.
در شرایطی که سپاهانی ها به توافق با احسان حاج صفی برای بازگشت به این تیم امید زیادی دارند و به نظر می رسد که حاج صفی دوباره در اصفهان بازی خواهد کرد اما انگار هنوز استقلال قید این بازیکن ملی پوش را نزده است. پندار توفیقی دبیر هیات مدیره استقلال در تازه ترین صحبتهایش در مورد بازیکنی صحبت کرده که اگر چه اسمی از او نیاورده اما به نظر می رسد که مخاطب او از این صحبتها، حاج صفی باشد.

 

توفیقی گفته: باشگاه تمام تلاش خودش را کرده پیشنهادات را با بازیکن مد نظر نهایی کرده و منتظر پاسخ ایشان هستیم. اگر معذوریت هایی در رسانه ای کردن مذاکرات داریم دلیل بر کم کاری نیست. وفراموش نکنیم که به پشتوانه هواداران فهیم و اعتبار باشگاه، بازیکنان قابلی در این فصل به تیم اضافه شدند بدون رسانه ای شدن مذاکرات. بعبارتی باشگاه و بازیکن در ارامش و بدور از هیاهو مذاکرات حرفه ای کرده و قرارداد منعقد گردید.به محض نهایی شدن در نهایت احترام اطلاع رسانی خواهد شد.