بمب دوم نقل و انتقالات “استقلال” / فردا ستاره ذوب آهن “استقلالی” می شود

بمب دوم نقل و انتقالات “استقلال” / فردا ستاره ذوب آهن “استقلالی” می شود

کاوه رضایی مهاجم جوان تیم فوتبال ذوب آهن ، در آستانه عقدقرار داد با استقلال قرار دارد.
رضایی که از هر ۲ تیم محبوب پایتخت پیشنهاد دارد ، احتمال استقلالی شدن او بیشتر است.

 

رضایی فردا با مبلغ قرار داد نزدیک به یک و نیم میلیارد به مدت ۲ سال با استقلال به توافق خواهد رسید و امضا خواهد کرد ، رقم قرارداد پیشنهادی رضایی توسط باشگاه استقلال مورد قبول قرار گرفت ، این در حالی است که سرخپوشان با این رقم قرارداد مخالفت کرده بودند.

بمب دوم نقل و انتقالات “استقلال” / فردا ستاره ذوب آهن “استقلالی” می شود

کاوه رضایی مهاجم جوان تیم فوتبال ذوب آهن ، در آستانه عقدقرار داد با استقلال قرار دارد.
رضایی که از هر ۲ تیم محبوب پایتخت پیشنهاد دارد ، احتمال استقلالی شدن او بیشتر است.

 

رضایی فردا با مبلغ قرار داد نزدیک به یک و نیم میلیارد به مدت ۲ سال با استقلال به توافق خواهد رسید و امضا خواهد کرد ، رقم قرارداد پیشنهادی رضایی توسط باشگاه استقلال مورد قبول قرار گرفت ، این در حالی است که سرخپوشان با این رقم قرارداد مخالفت کرده بودند.