بهترین خبر ممکن برای استقلالی‌ها در این روزهای بحرانی

بهترین خبر ممکن برای استقلالی‌ها در این روزهای بحرانی

مصدومیت روزبه چشمی زودتر از موعد مقرر مصدومیتش به پایان رسیده است و گفته می شود به زودی نرم دوی دور زمین را آغاز می کند که این می تواند بهترین خبر برای منصوریان است که تیمش در بخش دفاعی با مشکلات زیادی روبرو است.

البته چشمی برای بازگشت به میادین باید منتظر بازگشت امین ی معاون پزشکی باشگاه استقلال از برزیل تا بشود تا تست نهایی بدهد و بتواند با کمترین خطر ممکن به تمرینات برگردد.

بهترین خبر ممکن برای استقلالی‌ها در این روزهای بحرانی

مصدومیت روزبه چشمی زودتر از موعد مقرر مصدومیتش به پایان رسیده است و گفته می شود به زودی نرم دوی دور زمین را آغاز می کند که این می تواند بهترین خبر برای منصوریان است که تیمش در بخش دفاعی با مشکلات زیادی روبرو است.

البته چشمی برای بازگشت به میادین باید منتظر بازگشت امین ی معاون پزشکی باشگاه استقلال از برزیل تا بشود تا تست نهایی بدهد و بتواند با کمترین خطر ممکن به تمرینات برگردد.