بیانیه برای حرمت شکنی چهره‌های ورزشی

بیانیه برای حرمت شکنی چهره‌های ورزشی

به گزارش جهان به نقل از فارس، متن بیانیه سازمان بسیج ورزشکاران به شرح زیر است:

در حالیکه دولت غارتگر و مفسد آمریکا خون هزاران انسان بی‌گناه را به وسیله عمال خود در سوریه، عراق، یمن، بحرین، فلسطین، افغانستان و… هر روز بر روی زمین می‌ریزد و خوی وحشگیری دولت آمریکا مصیبت‌های زیادی را برای ملت‌های جهان به بار آورده است متأسفانه تعدادی از افراد و چهره‌های ورزشی با حضور در آمریکا در برنامه‌هایی حضور پیدا می‌کنند که انسان باید به مسلمانی و حتی انسانیت آنها شک نماید. در حالی که خون بچه‌های مظلوم مدافع حریم ولایت اهل بیت (ع) این مملکت در دفاع از ناموس همین افراد در حال ریختن است آنها در حال نشستن و دیدن بازی کشتی زنان با آن وضع اسفبار می‌باشند. اساساً نمی‌دانیم که چه پیش آمده که همه کسانی که به دنبال شهوت‌رانی و خوش‌گذرانی هستند، از فضای به وجود آمده می‌خواهند خود را به آمریکا نزدیک نمایند. نتیجه ضعیف کشتی‌گیران بیمه جهت شرکت در مسابقه در مسابقه با تیم کشتی آمریکا به بهانه ماندن کشتی در المپیک و شکست سنگین از این تیم همزمان با قهرمانی غیور مردان کشتی فرنگی و نشستن بر بام کشتی دنیا، هیچ توجیهی برای مسئولین کشتی و کسانی که مجوز شرکت در این مسابقات را داده‌اند ندارد! اگر بنا بود به فدراسیون کشتی جهان (فیلا) اهمیت کشتی و ماندن آن در المپیک را به رخ مسئولین مربوطه بکشانیم برنامه‌ریزی و اقدامات اساسی دیگری وجود داشت که نمونه آن همین برگزاری مسابقات جهانی در کشور عزیزمان ایران اسلامی می‌باشد که هم از حیثت تماشاگر و هم از حیث حضور کشورهای شرکت کننده در این رقابت‌ها می‌توانست اعلامی باشد به مسئولین بین‌المللی کشتی در دنیا؟

شرم باد بر کسانی که با بی‌غیرتی تمام این رفتارها را انجام می‌دهند در حالی که مادران این سرزمین فرزندان خود را برای دفاع از ناموس و دین این افراد به مسلخ‌گاه عشق می‌فرستند در صورتیک ه هنوز جنازه پاک و مطهر تعدادی از شهدا، در منطقه خان طومان بر روی زمین مانده است.

سازمان بسیج ورزشکاران کشور

بیانیه برای حرمت شکنی چهره‌های ورزشی

به گزارش جهان به نقل از فارس، متن بیانیه سازمان بسیج ورزشکاران به شرح زیر است:

در حالیکه دولت غارتگر و مفسد آمریکا خون هزاران انسان بی‌گناه را به وسیله عمال خود در سوریه، عراق، یمن، بحرین، فلسطین، افغانستان و… هر روز بر روی زمین می‌ریزد و خوی وحشگیری دولت آمریکا مصیبت‌های زیادی را برای ملت‌های جهان به بار آورده است متأسفانه تعدادی از افراد و چهره‌های ورزشی با حضور در آمریکا در برنامه‌هایی حضور پیدا می‌کنند که انسان باید به مسلمانی و حتی انسانیت آنها شک نماید. در حالی که خون بچه‌های مظلوم مدافع حریم ولایت اهل بیت (ع) این مملکت در دفاع از ناموس همین افراد در حال ریختن است آنها در حال نشستن و دیدن بازی کشتی زنان با آن وضع اسفبار می‌باشند. اساساً نمی‌دانیم که چه پیش آمده که همه کسانی که به دنبال شهوت‌رانی و خوش‌گذرانی هستند، از فضای به وجود آمده می‌خواهند خود را به آمریکا نزدیک نمایند. نتیجه ضعیف کشتی‌گیران بیمه جهت شرکت در مسابقه در مسابقه با تیم کشتی آمریکا به بهانه ماندن کشتی در المپیک و شکست سنگین از این تیم همزمان با قهرمانی غیور مردان کشتی فرنگی و نشستن بر بام کشتی دنیا، هیچ توجیهی برای مسئولین کشتی و کسانی که مجوز شرکت در این مسابقات را داده‌اند ندارد! اگر بنا بود به فدراسیون کشتی جهان (فیلا) اهمیت کشتی و ماندن آن در المپیک را به رخ مسئولین مربوطه بکشانیم برنامه‌ریزی و اقدامات اساسی دیگری وجود داشت که نمونه آن همین برگزاری مسابقات جهانی در کشور عزیزمان ایران اسلامی می‌باشد که هم از حیثت تماشاگر و هم از حیث حضور کشورهای شرکت کننده در این رقابت‌ها می‌توانست اعلامی باشد به مسئولین بین‌المللی کشتی در دنیا؟

شرم باد بر کسانی که با بی‌غیرتی تمام این رفتارها را انجام می‌دهند در حالی که مادران این سرزمین فرزندان خود را برای دفاع از ناموس و دین این افراد به مسلخ‌گاه عشق می‌فرستند در صورتیک ه هنوز جنازه پاک و مطهر تعدادی از شهدا، در منطقه خان طومان بر روی زمین مانده است.

سازمان بسیج ورزشکاران کشور

بیانیه برای حرمت شکنی چهره‌های ورزشی

میهن دانلود