بیداری اسلامی چگونه رقم خورد؟

بیداری اسلامی چگونه رقم خورد؟

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، امیرپور، مسئول بخش هنری دومین جشنواره فرهنگی هنری چشمان آسمانی انقلاب اسلامی درباره شهدای بیداری اسلامی گفت: امروز وقتی صحبت از شهدای بیداری اسلامی می‌شود، ذهن‌ها به سمت شهدایی می‌رود که در همین دهه‌های اخیر به شهادت رسیدند.

امیرپور تاکید کرد: ما از صدر اسلام شهدای بیداری اسلامی را داشته‌ایم؛ مخصوصا در دهه‌های اخیر که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به اوج خود رسیده است. از همان روزهایی که شوروی به افغانستان حمله کرد و جوانانی همچون شهید محمدحسین نیّری در راه روشنگری به این مردمان، سال 58 در افغانستان به درجه رفیع شهادت نائل شد، بیداری اسلامی و کفر ستیزی در جریان بوده است.

وی همچنین تاکید کرد: به تصویر کشیدن زندگی ماموریتی و شخصیت این شهدا و چگونگی ایجاد بیداری در یک منطقه خاص یکی از اهداف این جشنواره است. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت جشنواره www.jashnvareh-sepas.ir مراجعه شود.

بیداری اسلامی چگونه رقم خورد؟

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، امیرپور، مسئول بخش هنری دومین جشنواره فرهنگی هنری چشمان آسمانی انقلاب اسلامی درباره شهدای بیداری اسلامی گفت: امروز وقتی صحبت از شهدای بیداری اسلامی می‌شود، ذهن‌ها به سمت شهدایی می‌رود که در همین دهه‌های اخیر به شهادت رسیدند.

امیرپور تاکید کرد: ما از صدر اسلام شهدای بیداری اسلامی را داشته‌ایم؛ مخصوصا در دهه‌های اخیر که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به اوج خود رسیده است. از همان روزهایی که شوروی به افغانستان حمله کرد و جوانانی همچون شهید محمدحسین نیّری در راه روشنگری به این مردمان، سال 58 در افغانستان به درجه رفیع شهادت نائل شد، بیداری اسلامی و کفر ستیزی در جریان بوده است.

وی همچنین تاکید کرد: به تصویر کشیدن زندگی ماموریتی و شخصیت این شهدا و چگونگی ایجاد بیداری در یک منطقه خاص یکی از اهداف این جشنواره است. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت جشنواره www.jashnvareh-sepas.ir مراجعه شود.

بیداری اسلامی چگونه رقم خورد؟

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ