بی اعتنایی بادامکی به تیم سابق و نیمکت نشینی پدیده سیاه جامگان

بی اعتنایی بادامکی به تیم سابق و نیمکت نشینی پدیده سیاه جامگان

بی اعتنایی بادامکی به تیم سابق و نیمکت نشینی پدیده سیاه جامگان

حسین بادامکی به سمت کادر فنی تیم سابقش نرفت.

به گزارش کاپ،دیدار تیم های سیاه جامگان و پدیده از ساعت ۱۹:۱۰ آغاز شد. حاشیه های این مسابقه به شرح زیر است:

*کادرفنی پدیده به استقبال سیاه‌جامگانی‌ها رفتند و به خوش و بش با کاظمی و کادرش پرداختند.

*حدودا دو هزار نفر این بازی را از نزدیک تماشا می‌کنند که به شکل ۵۰-۵۰ این تعداد هوادار بین دو تیم مشهدی تقسیم شده‌است.
* حسین بادامکی پیش از شروع بازی به سمت مربیان سابقش نرفت.
*رضا مهاجری شدیدا از سوی هواداران پدیده تشویق شد.

*عباس عسگری، مهاجم گلزن تیم سیاه‌جامگان در برابر ذوب، امروز از روی نیمکت این دیدار را تماشا می‌کند.وی در روزهای گذشته به عنوان پدیده تیم سیاه جامگان مطرح بوده است.

*میلاد غریبی، بازیکن سابق پدیده نیز ورزشگاه حضور دارد و این دیدار را از جایگاه تماشا می‌کند.

بی اعتنایی بادامکی به تیم سابق و نیمکت نشینی پدیده سیاه جامگان

(image)

حسین بادامکی به سمت کادر فنی تیم سابقش نرفت.

به گزارش کاپ،دیدار تیم های سیاه جامگان و پدیده از ساعت ۱۹:۱۰ آغاز شد. حاشیه های این مسابقه به شرح زیر است:

*کادرفنی پدیده به استقبال سیاه‌جامگانی‌ها رفتند و به خوش و بش با کاظمی و کادرش پرداختند.

*حدودا دو هزار نفر این بازی را از نزدیک تماشا می‌کنند که به شکل ۵۰-۵۰ این تعداد هوادار بین دو تیم مشهدی تقسیم شده‌است.
* حسین بادامکی پیش از شروع بازی به سمت مربیان سابقش نرفت.
*رضا مهاجری شدیدا از سوی هواداران پدیده تشویق شد.

*عباس عسگری، مهاجم گلزن تیم سیاه‌جامگان در برابر ذوب، امروز از روی نیمکت این دیدار را تماشا می‌کند.وی در روزهای گذشته به عنوان پدیده تیم سیاه جامگان مطرح بوده است.

*میلاد غریبی، بازیکن سابق پدیده نیز ورزشگاه حضور دارد و این دیدار را از جایگاه تماشا می‌کند.