تایید لایحه بودجه سال 1395 کل کشور

تایید لایحه بودجه سال 1395 کل کشور

به گزارش جهان به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال 1395 کل کشورکه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1395/02/29 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تایید لایحه بودجه سال 1395 کل کشور

به گزارش جهان به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال 1395 کل کشورکه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1395/02/29 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تایید لایحه بودجه سال 1395 کل کشور

فروش بک لینک

روزنامه قانون