تدوین برنامه عملیاتی ستاد اقتصادمقاومتی

به گزارش جهان به نقل از فارس، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور طی سخنانی با بیان اینکه سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بسته‌ای جامع و فراگیر برای رشد و پیشرفت اقتصاد کشور به شمار می‌رود، اظهار داشت: سیاست های اقتصاد مقاومتی شاخص‌های روشنی دارد که از عمده‌ترین این شاخص‌ها می‌توان به درون‌زا و برون‌گرا بودن و متکی بر علم و فناوری و دانش و مشارکت عمومی مردم در اقتصاد و واسپاری کارهای اقتصادی از سوی دولت به بخش‌های غیردولتی نام برد.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی موجب مقاوم کردن اقتصاد در مقابل تنش‌ها و تکان‌های خارجی و اقتصادی خواهد شد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه از آغاز دولت یازدهم با توجه به اینکه اعضای دولت عضو مجمع تشخیص بودند به خصوص خود آقای رئیس‌جمهور تاکید بر این داشتند که پایه‌های اقتصاد مقاومتی و محورهای آن مدنظر باشد، تصریح کرد: البته به دلیل مشکلاتی که ما در سال 93 و 94 در حوزه اقتصاد داشتیم طبیعی بود که همه بایدها و نبایدهای اقتصاد مقاومتی ممکن بود در معرض چالش قرار بگیرد ولی در عین حال دولت تلاش کرد نگاه کلی خودش را به این سیاست‌ها معطوف کند.

انصاری ادامه داد: بلافاصله بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آقای رئیس‌جمهور به معاون اول خود مسئولیت داد تا در تمام دستگاه‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار بگیرد و این دستگاه‌ها برنامه‌های عملیاتی خود را پیشنهاد کند و خوشبختانه برنامه‌های خوبی از سوی دستگاه‌های اجرایی رسید تا اینکه در سال 94 پس از دیدارهایی که ستاد اقتصاد مقاومتی و خود اعضای هیات دولت با مقام معظم رهبری داشتند ایشان بر جنبه‌های اجرایی آن تاکید مضاعف کردند و رهنمودهایی فرمودند که بر آن اساس ستاد اقتصاد مقاومتی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تبدیل شد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در طول این مدت جلسات متعدد کارشناسی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برگزار شده است، گفت: برنامه بسیار جامع و کاملی در 11 محور تهیه شده و اجزای عملیاتی کردن این یازده محور با کار کاملا کارشناسی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: برنامه عملیاتی ستاد اقتصاد مقاومتی نهایی شده و بخش‌هایی از این برنامه‌ها در دست اجرا است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه کاهش میزان صادرات نفت خام و کاهش وابستگی بودجه 95 به درآمدهای نفتی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده بوده است، افزود: به دلیل اینکه تدوین برنامه ششم با موضوع اقتصاد مقاومتی همزبان بود یکی از علت‌های اصلی که منجر شد دولت برنامه ششم را با تاخیر به مجلس ارائه کند این بود که قوه مجریه معتقد بود که نباید برنامه ششم و برنامه اقتصادی هریک راه‌های جداگانه‌ای را طی کنند لذا با اینکه برنامه ششم آماده شده بود اما از سوی دولت مورد بازنگری قرار گرفت تا برنامه ششم هم‌راستا و هم‌جهت با اقتصاد مقاومتی باشد و درواقع برنامه ششم به عنوان اولین برنامه عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شد.

وی با بیان اینکه از لحاظ نرم‌افزاری می‌توان گفت کارهای اصلی انجام شده است، خاطرنشان کرد: البته دولت معطل تصویب برنامه ششم نیست چون محورهای اقتصاد مقاومتی به گونه‌ای است که با همین ظرفیت قانونی موجود هم می‌توان کارها را پیش برد و اقدام کرد.

خرم خبر

موبایل دوستان