تراکتور گزینه مدنظر پرسپولیس و استقلال را روی هوا زد! +تصویر

تراکتور گزینه مدنظر پرسپولیس و استقلال را روی هوا زد! +تصویر

تراکتورسازی رسما قرارداد بنگر را ثبت کرد، در صورت تمدید نشدن قرارداد عالیشاه، امید را به خدمت می گیرد و احتمالا ترابی را هم از سایپا قرض خواهد گرفت.
تراکتورسازی تبریز که تا امروز در نقل و انتقالات چراغ خاموش حرکت کرده است، در بازار نقل و انتقالات قرارداد محسن بنگر را نهایی کرد.

برنامه بعدی تراکتورسازی جذب امید عالیشاه است که اگر امروز با پرسپولیس به توافق نرسد، فردا سر از تراکتور در می آورد و سرباز می شود تا خدمت خود را در این تیم که حق جذب مشمول دارد، سپری کند.

اما شکار اصلی تراکتور مهدی ترابی است که گفته می شود قصد دارد برای گذران خدمت سربازی به تبریز برود. ترابی در حالی که مورد توجه استقلال و پرسپولیس بود، با سایپا ۲ سال تمدید کرد و حالا برنامه اش این است که مثل محمدرضا اخباری سرباز شود و برای تراکتور بازی کند.

گویا سایپا پذیرفته ترابی را به تراکتورسازی قرض بدهد ولی با استقلال و پرسپولیس وارد معامله نشود. ترابی در صورتی که به تراکتور برود تا دو سال خدمتش را در این تیم سپری کند، بعد از پایان خدمت همچنان بازیکن سایپا خواهد بود.

تراکتور گزینه مدنظر پرسپولیس و استقلال را روی هوا زد! +تصویر

تراکتورسازی رسما قرارداد بنگر را ثبت کرد، در صورت تمدید نشدن قرارداد عالیشاه، امید را به خدمت می گیرد و احتمالا ترابی را هم از سایپا قرض خواهد گرفت.
تراکتورسازی تبریز که تا امروز در نقل و انتقالات چراغ خاموش حرکت کرده است، در بازار نقل و انتقالات قرارداد محسن بنگر را نهایی کرد.

برنامه بعدی تراکتورسازی جذب امید عالیشاه است که اگر امروز با پرسپولیس به توافق نرسد، فردا سر از تراکتور در می آورد و سرباز می شود تا خدمت خود را در این تیم که حق جذب مشمول دارد، سپری کند.

اما شکار اصلی تراکتور مهدی ترابی است که گفته می شود قصد دارد برای گذران خدمت سربازی به تبریز برود. ترابی در حالی که مورد توجه استقلال و پرسپولیس بود، با سایپا ۲ سال تمدید کرد و حالا برنامه اش این است که مثل محمدرضا اخباری سرباز شود و برای تراکتور بازی کند.

گویا سایپا پذیرفته ترابی را به تراکتورسازی قرض بدهد ولی با استقلال و پرسپولیس وارد معامله نشود. ترابی در صورتی که به تراکتور برود تا دو سال خدمتش را در این تیم سپری کند، بعد از پایان خدمت همچنان بازیکن سایپا خواهد بود.