ترک‌ها هم نفس ایرانیان را بند خواهند آورد

ترک‌ها هم نفس ایرانیان را بند خواهند آورد

به گزارش جهان به نقل از میزان، بر اساس آمار گمرک در فروردین ماه سال جاری هزار و 664 تن سیگار حاوی توتون به ارزش 13 میلیون و 17 هزار و 422 دلاربه کشور وارد شد.

ارزش ریالی این میزان واردات سیگار در گمرک 39 میلیارد و 389 میلیون و 777هزار و 693 تومان ثبت شده است.

این گزارش می افزاید امارات متحده عربی ،ترکیه و سوئیس از کشورهای مبدا واردات سیگار در فروردین ماه هستند که بیشترین میزان واردات از ترکیه انجام شده است.

ترک‌ها هم نفس ایرانیان را بند خواهند آورد

به گزارش جهان به نقل از میزان، بر اساس آمار گمرک در فروردین ماه سال جاری هزار و 664 تن سیگار حاوی توتون به ارزش 13 میلیون و 17 هزار و 422 دلاربه کشور وارد شد.

ارزش ریالی این میزان واردات سیگار در گمرک 39 میلیارد و 389 میلیون و 777هزار و 693 تومان ثبت شده است.

این گزارش می افزاید امارات متحده عربی ،ترکیه و سوئیس از کشورهای مبدا واردات سیگار در فروردین ماه هستند که بیشترین میزان واردات از ترکیه انجام شده است.

ترک‌ها هم نفس ایرانیان را بند خواهند آورد

بک لینک رنک 7

فانتزی