تقدیر از نقش سازنده ایران درقبال سوریه

تقدیر از نقش سازنده ایران درقبال سوریه

به گزارش جهان به نقل از فارس، خانم ویرجینیا گامبا دستیار دبیرکل سازمان ملل و رئیس تیم تحقیقات مشترک سازمان ملل و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی جهت شناسایی و معرفی عاملان کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه با حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.
 
امیرعبداللهیان در این دیدار تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین قربانی سلاح‌های شیمیایی و براساس اعتقادات دینی و مذهبی خود هرگونه استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های شیمیایی را محکوم و حرام می‌داند. رژیم صهیونیستی با داشتن زرادخانه‌های اتمی و شیمیایی خطر اصلی در منطقه به شمار می‌رود.
 
وی با تشریح تلاش‌های کشورمان در رایزنی با دولت سوریه جهت اجرای تعهدات بین‌المللی خود برای پیوستن به کنوانسیون منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست‌های اصولی خود آمادگی کمک به تیم تحقیقات مشترک جهت شناسایی و معرفی عاملان کاربرد سلاح‌های شیمیایی را دارد.
 
معاون وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به استفاده گروه‌های تروریستی از سلاح‌های شیمیایی در سوریه و عراق، بر لزوم مقابله جدی جامعه بین‌المللی با این گروه‌ها تاکید کرد و افزود: در حالی که دولت سوریه در قبال موضوع خلع سلاح شیمیایی مسئولانه برخورد کرد، متاسفانه گروه‌های تروریستی و گروه‌های مسلح غیر مسئولانه در سوریه اقدام به کاربرد گازهای سمی و شیمیایی می‌کنند و جامعه جهانی اقدام موثر در این رابطه به عمل نیاورده است.
 
*تقدیر از نقش سازنده ایران در قبال حل بحران سوریه
 
خانم گامبا نیز با تشکر از حمایت جمهوری اسلامی ایران از ماموریت خود توضیحاتی در خصوص شرایط لازم برای موفقیت، دستیابی و بررسی اطلاعات در خصوص کابرد سلاح‌های شیمیایی ارائه کرد و اظهار داشت: در این راستا تیم تحقیقات مشترک، از همه کشورهای عضو سازمان ملل و از جمهوری اسلامی ایران خواستار کمک است.
 
وی با تقدیر از نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در قبال حل بحران سوریه از کمک کشورمان در مبارزه با تروریسم و تقویت روند سیاسی در سوریه قدردانی کرد و از نقش مهم ایران به عنوان یکی از کشورهای فعال و تاثیرگذار عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیایی یاد کرد.
 
در ادامه گفت‌وگوها خانم گامبا در مورد عملکرد و برنامه‌های آتی تیم تحقیقاتی مشترک توضیحاتی ارائه کرد.

تقدیر از نقش سازنده ایران درقبال سوریه

به گزارش جهان به نقل از فارس، خانم ویرجینیا گامبا دستیار دبیرکل سازمان ملل و رئیس تیم تحقیقات مشترک سازمان ملل و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی جهت شناسایی و معرفی عاملان کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه با حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.
 
امیرعبداللهیان در این دیدار تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین قربانی سلاح‌های شیمیایی و براساس اعتقادات دینی و مذهبی خود هرگونه استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های شیمیایی را محکوم و حرام می‌داند. رژیم صهیونیستی با داشتن زرادخانه‌های اتمی و شیمیایی خطر اصلی در منطقه به شمار می‌رود.
 
وی با تشریح تلاش‌های کشورمان در رایزنی با دولت سوریه جهت اجرای تعهدات بین‌المللی خود برای پیوستن به کنوانسیون منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست‌های اصولی خود آمادگی کمک به تیم تحقیقات مشترک جهت شناسایی و معرفی عاملان کاربرد سلاح‌های شیمیایی را دارد.
 
معاون وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به استفاده گروه‌های تروریستی از سلاح‌های شیمیایی در سوریه و عراق، بر لزوم مقابله جدی جامعه بین‌المللی با این گروه‌ها تاکید کرد و افزود: در حالی که دولت سوریه در قبال موضوع خلع سلاح شیمیایی مسئولانه برخورد کرد، متاسفانه گروه‌های تروریستی و گروه‌های مسلح غیر مسئولانه در سوریه اقدام به کاربرد گازهای سمی و شیمیایی می‌کنند و جامعه جهانی اقدام موثر در این رابطه به عمل نیاورده است.
 
*تقدیر از نقش سازنده ایران در قبال حل بحران سوریه
 
خانم گامبا نیز با تشکر از حمایت جمهوری اسلامی ایران از ماموریت خود توضیحاتی در خصوص شرایط لازم برای موفقیت، دستیابی و بررسی اطلاعات در خصوص کابرد سلاح‌های شیمیایی ارائه کرد و اظهار داشت: در این راستا تیم تحقیقات مشترک، از همه کشورهای عضو سازمان ملل و از جمهوری اسلامی ایران خواستار کمک است.
 
وی با تقدیر از نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در قبال حل بحران سوریه از کمک کشورمان در مبارزه با تروریسم و تقویت روند سیاسی در سوریه قدردانی کرد و از نقش مهم ایران به عنوان یکی از کشورهای فعال و تاثیرگذار عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیایی یاد کرد.
 
در ادامه گفت‌وگوها خانم گامبا در مورد عملکرد و برنامه‌های آتی تیم تحقیقاتی مشترک توضیحاتی ارائه کرد.

تقدیر از نقش سازنده ایران درقبال سوریه

اپدیت نود32

موزیک سرا