تمهیدات مترو برای روزهای‌پایانی‌نمایشگاه

تمهیدات مترو برای روزهای‌پایانی‌نمایشگاه

به گزارش جهان، عبدالله‌پور، جانشین مدیر عامل مترو، در گفت‌وگو با تسنیم، درباره تمهیدات اندیشیده شده از سوی شرکت مترو برای روزهای پایانی نمایشگاه کتاب تهران و استقبال بیشتر مردم گفت: مطمئناً ما پیش‌بینی‌های لازم برای این کار را انجام خواهیم داد. در حال حاضر هر 15 دقیقه یکبار، قطار به محل سکوها می‌آید. ما آمادگی این را داریم که زمان رسیدن قطارها را در روزهای شلوغ، کاهش دهیم.

به گفته تاکنون مانورهای مختلفی در این زمینه انجام شده است. ایستگاه شهر آفتاب می‌تواند با توجه به آمادگی‌هایی که دارد، زمان ورود قطارها را از یک ربع به هفت دقیقه کاهش دهد.

عبدالله پور درباره شائبه‌هایی مانند تنگ بودن فضای سکوها و کندی حرکت قطارها در ابتدا در مترو شهر آفتاب نیز گفت: فضای ایستگاه شهر آفتاب دقیقاً سه برابر ایستگاه‍‌های دیگر ماست، چون شروع این ایستگاه را به تازگی داشتیم، ما همیشه یک مرحله را به عنوان مرحله گذر یا آزمایشی در نظر می‌گیریم، برای همین شاید سرعت قطارها کمی پایین باشد؛ البته خودم این احساس را ندارم که سرعت قطارها پایین است.

تمهیدات مترو برای روزهای‌پایانی‌نمایشگاه

به گزارش جهان، عبدالله‌پور، جانشین مدیر عامل مترو، در گفت‌وگو با تسنیم، درباره تمهیدات اندیشیده شده از سوی شرکت مترو برای روزهای پایانی نمایشگاه کتاب تهران و استقبال بیشتر مردم گفت: مطمئناً ما پیش‌بینی‌های لازم برای این کار را انجام خواهیم داد. در حال حاضر هر 15 دقیقه یکبار، قطار به محل سکوها می‌آید. ما آمادگی این را داریم که زمان رسیدن قطارها را در روزهای شلوغ، کاهش دهیم.

به گفته تاکنون مانورهای مختلفی در این زمینه انجام شده است. ایستگاه شهر آفتاب می‌تواند با توجه به آمادگی‌هایی که دارد، زمان ورود قطارها را از یک ربع به هفت دقیقه کاهش دهد.

عبدالله پور درباره شائبه‌هایی مانند تنگ بودن فضای سکوها و کندی حرکت قطارها در ابتدا در مترو شهر آفتاب نیز گفت: فضای ایستگاه شهر آفتاب دقیقاً سه برابر ایستگاه‍‌های دیگر ماست، چون شروع این ایستگاه را به تازگی داشتیم، ما همیشه یک مرحله را به عنوان مرحله گذر یا آزمایشی در نظر می‌گیریم، برای همین شاید سرعت قطارها کمی پایین باشد؛ البته خودم این احساس را ندارم که سرعت قطارها پایین است.

تمهیدات مترو برای روزهای‌پایانی‌نمایشگاه

بک لینک رنک 6

مرکز فیلم