توقف واگذاری بخشی از سهام پست‌بانک

توقف واگذاری بخشی از سهام پست‌بانک

به گزارش جهان به نقل از فارس، براساس اطلاعات مندرج در روزنامه رسمی کشور مصوبه هیأت وزیران که خواستار توقف واگذاری بیش از 49 درصد سهام پست‌بانک بود، در تاریخ 5 اردیبهشت 95 که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی انجام شده بود، برای اجرا ابلاغ شد.
 
در مصوبه دولت که از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده آمده است: با توجه به عدم تحقق شروط مندرج در قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با تاکید بر ضرورت‌های موجود در تداوم حاکمیت دولت در اداره پست بانک ایران، واگذاری بیش از 49 درصد سهام این بانک تا تحقق کلیه وظایف و مسئولیت‌های بانک در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته متوقف می‌شود.
 

توقف واگذاری بخشی از سهام پست‌بانک

به گزارش جهان به نقل از فارس، براساس اطلاعات مندرج در روزنامه رسمی کشور مصوبه هیأت وزیران که خواستار توقف واگذاری بیش از 49 درصد سهام پست‌بانک بود، در تاریخ 5 اردیبهشت 95 که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی انجام شده بود، برای اجرا ابلاغ شد.
 
در مصوبه دولت که از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده آمده است: با توجه به عدم تحقق شروط مندرج در قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با تاکید بر ضرورت‌های موجود در تداوم حاکمیت دولت در اداره پست بانک ایران، واگذاری بیش از 49 درصد سهام این بانک تا تحقق کلیه وظایف و مسئولیت‌های بانک در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته متوقف می‌شود.
 

توقف واگذاری بخشی از سهام پست‌بانک

نود32 آپدیت ورژن 7

تکنولوژی جدید