تکلیف بمب نقل و انتقالات مشخص شد +تصویر

تکلیف بمب نقل و انتقالات مشخص شد +تصویر

تکلیف بمب نقل و انتقالات مشخص شد

به گزارش کاپ عبدالله ویسی در نشست خبری امروز پیش از بازی پدیده درباره وضعیت احسان حاج صفی اظهار داشت:صحبت هایمان با احسان حاج‌صفی در روز گذشته مثبت بوده است.

با این اظهارنظر به نظر می رسد حاج صفی در آستانه عقد قرارداد با سپاهان قرار دارد.

تکلیف بمب نقل و انتقالات مشخص شد +تصویر

(image)

به گزارش کاپ عبدالله ویسی در نشست خبری امروز پیش از بازی پدیده درباره وضعیت احسان حاج صفی اظهار داشت:صحبت هایمان با احسان حاج‌صفی در روز گذشته مثبت بوده است.

با این اظهارنظر به نظر می رسد حاج صفی در آستانه عقد قرارداد با سپاهان قرار دارد.