تیپ شب گذشته پرسپولیسی ها در مراسم عروسی علیپور+تصاویر

تیپ شب گذشته پرسپولیسی ها در مراسم عروسی علیپور+تصاویر

علی علیپور یکی از پدیده های پرسپولیس در این فصل بود. وی شب گذشته به جرگه متاهلین پیوست و بازیکنان پرسپولیس در مراسم عروسی اش سنگ تمام گذاشتند. هفته گذشته هم مراسم عروسی محسن مسلمان برگزار شد.

آقا داماد (علی علیپور)

علی علیپور و امید عالیشاه

امید عالیشاه، میلاد کمندانی و محسن بنگر

علیپور در کنار لیدرهای پرسپولیس

مهرداد کفشگری

 

تیپ شب گذشته پرسپولیسی ها در مراسم عروسی علیپور+تصاویر

علی علیپور یکی از پدیده های پرسپولیس در این فصل بود. وی شب گذشته به جرگه متاهلین پیوست و بازیکنان پرسپولیس در مراسم عروسی اش سنگ تمام گذاشتند. هفته گذشته هم مراسم عروسی محسن مسلمان برگزار شد.

آقا داماد (علی علیپور)

علی علیپور و امید عالیشاه

امید عالیشاه، میلاد کمندانی و محسن بنگر

علیپور در کنار لیدرهای پرسپولیس

مهرداد کفشگری