جانباز پرسپولیسی در مراسم رونمایی از مقبره هادی نوروزی +تصویر

موسی سلامت، جانباز پرسپولیسی که در اکثر بازی ها کنار نیمکت پرسپولیس حضور پیدا می کند، راهی کپورچال شده تا در مراسم رونمایی از مقبره کاپیتان فقید پرسپولیس شرکت کند.

 

 

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

world press news

موبایل دوستان