جدایی بازیکن کهنه کار استقلال از جمع آبی پوشان در پایان فصل

جدایی بازیکن کهنه کار استقلال از جمع آبی پوشان در پایان فصل

حنیف عمران زاده از روزی که در تمرینات با سید مهدی رحمتی درگیر شد سعی کرد این اختلاف را پنهان کند و حتی در گفتگویی مدعی شد به شایعه درگیری خودش با رحمتی می خندد! اما این پایان کار نبود.

وی در خفا با رحمتی آشتی کرد اما این بار جریان فرق می کرد چون رفاقت با رحمتی این پوئن را برای مدافع جنجالی استقلال داشت که حداقل کسی برایش دردسر درست نمی کرد و به تناوب برای استقلال بازی می کرد.

این اتفاقات از ابتدای فصل ادامه داشت و حتی خود عمران زاده هم باور نمی کرد با نتایج ضعیف فصل قبل و عملکردش در استقلال بماند اما امیرحسین صادقی رفت و او در استقلال ماندنی شد.

در حالی که محمدامین حاج محمدی در دو دیدار مقابل راه آهن و پدیده بازی کرده بود و حتی تیم گل هم نخورده بود به یک باره عمران زاده در بازی با استقلال خوزستان فیکس و جای حاج محمدی را گرفت.

* با رحمتی هم اتاق باشم به اردو نمی آیم!

دوباره عمران زاده اشتباهاتش در تیم را ادامه داد تا جایی که یکی از عوامل اصلی شکست مقابل پرسپولیسس لقب گرفت.

در نهایت هم این بازیکن به مسئولان استقلال اعلام کرد تا اگر با رحمتی هم اتاق باشد هرگز به اردو نمی آید. همین موضوع کافی بود تا این بازیکن پیش از دیدار مقابل فولاد خوزستان از لیست خط بخورد.

در ادامه عمران زاده که نتوانست این اتفاقات را تحمل کند، به خاطر بی انگیزگی و بی انضباطی ۵ تا ۱۰ میلیون از قراردادش را هم در آخر فصل جریمه شود. این در حالی است که مظلومی نمی خواهد در سه بازی آینده هم از این بازیکن استفاده کند.

با توجه به عملکرد وی در فصل اخیر و سال های گذشته و همچنین جنجال آفرینی های مدافع آبی پوشان، به احتمال فراوان دربی ۸۲ آخرین بازی عمران زاده در استقلال بود و چه این کادر فنی در استقلال بماند و چه جدا شود او جایی در استقلال نخواهد داشت.

جدایی بازیکن کهنه کار استقلال از جمع آبی پوشان در پایان فصل

حنیف عمران زاده از روزی که در تمرینات با سید مهدی رحمتی درگیر شد سعی کرد این اختلاف را پنهان کند و حتی در گفتگویی مدعی شد به شایعه درگیری خودش با رحمتی می خندد! اما این پایان کار نبود.

وی در خفا با رحمتی آشتی کرد اما این بار جریان فرق می کرد چون رفاقت با رحمتی این پوئن را برای مدافع جنجالی استقلال داشت که حداقل کسی برایش دردسر درست نمی کرد و به تناوب برای استقلال بازی می کرد.

این اتفاقات از ابتدای فصل ادامه داشت و حتی خود عمران زاده هم باور نمی کرد با نتایج ضعیف فصل قبل و عملکردش در استقلال بماند اما امیرحسین صادقی رفت و او در استقلال ماندنی شد.

در حالی که محمدامین حاج محمدی در دو دیدار مقابل راه آهن و پدیده بازی کرده بود و حتی تیم گل هم نخورده بود به یک باره عمران زاده در بازی با استقلال خوزستان فیکس و جای حاج محمدی را گرفت.

* با رحمتی هم اتاق باشم به اردو نمی آیم!

دوباره عمران زاده اشتباهاتش در تیم را ادامه داد تا جایی که یکی از عوامل اصلی شکست مقابل پرسپولیسس لقب گرفت.

در نهایت هم این بازیکن به مسئولان استقلال اعلام کرد تا اگر با رحمتی هم اتاق باشد هرگز به اردو نمی آید. همین موضوع کافی بود تا این بازیکن پیش از دیدار مقابل فولاد خوزستان از لیست خط بخورد.

در ادامه عمران زاده که نتوانست این اتفاقات را تحمل کند، به خاطر بی انگیزگی و بی انضباطی ۵ تا ۱۰ میلیون از قراردادش را هم در آخر فصل جریمه شود. این در حالی است که مظلومی نمی خواهد در سه بازی آینده هم از این بازیکن استفاده کند.

با توجه به عملکرد وی در فصل اخیر و سال های گذشته و همچنین جنجال آفرینی های مدافع آبی پوشان، به احتمال فراوان دربی ۸۲ آخرین بازی عمران زاده در استقلال بود و چه این کادر فنی در استقلال بماند و چه جدا شود او جایی در استقلال نخواهد داشت.