جدایی دردسرساز طالب لو از استقلال +تصویر

جدایی دردسرساز طالب لو از استقلال +تصویر

وحید طالب‌لو در حال حاضر از یکی دو تیم لیگ‌برتری پیشنهاد دارد، ولی او حاضر نیست به‌سادگی قراردادش را برای فصل آینده با استقلال فسخ کند.
طالب‌لو طلب قابل‌توجهی از باشگاه استقلال دارد و در شرایطی از این تیم جدا خواهد شد که باشگاه استقلال طلبش را پرداخت کند. بازیکنان دیگری مثل طالب‌لو هم هستند که از این باشگاه طلب دارند، ولی شرایط مالی استقلال طوری نیست که بتواند همه طلبکارها را راضی کند.

 

طالب‌لو به دوستانش گفته که اگر طلبش را از استقلال دریافت نکند قراردادش را با این تیم فسخ نخواهد کرد. مطمئنا این موضوع برای استقلال دردسر ایجاد خواهد کرد و باید دید مسئولان این باشگاه چگونه طالب‌لو را بابت فسخ قرارداد راضی خواهند کرد.

آی اسپورت

جدایی دردسرساز طالب لو از استقلال +تصویر

وحید طالب‌لو در حال حاضر از یکی دو تیم لیگ‌برتری پیشنهاد دارد، ولی او حاضر نیست به‌سادگی قراردادش را برای فصل آینده با استقلال فسخ کند.
طالب‌لو طلب قابل‌توجهی از باشگاه استقلال دارد و در شرایطی از این تیم جدا خواهد شد که باشگاه استقلال طلبش را پرداخت کند. بازیکنان دیگری مثل طالب‌لو هم هستند که از این باشگاه طلب دارند، ولی شرایط مالی استقلال طوری نیست که بتواند همه طلبکارها را راضی کند.

 

طالب‌لو به دوستانش گفته که اگر طلبش را از استقلال دریافت نکند قراردادش را با این تیم فسخ نخواهد کرد. مطمئنا این موضوع برای استقلال دردسر ایجاد خواهد کرد و باید دید مسئولان این باشگاه چگونه طالب‌لو را بابت فسخ قرارداد راضی خواهند کرد.

آی اسپورت