جریمه ای که سوشا مکانی برای خودش در نظر گرفته است!

جریمه ای که سوشا مکانی برای خودش در نظر گرفته است!

به گزارش جهان، دروازه بان پرسپولیس همچنان از عملکردش در بازی با نفت راضی نیست و قصد دارد خودش را جریمه کند.

 سوشا مکانی پس از بازی با نفت مورد انتقاد قرار گرفت و خودش نیز به نزدیکانش اعلام کرد که از عملکردش راضی نیست.

وی به قرمزها اعلام کرد که عملکرد نه چندان خوبش را قبول دارد و سعی می کند در دو بازی آینده با ارائه عملکرد بهتر، این روز تلخ را فراموش کند.

سوشا اما شبی که به نفت باختند به یکی از نزدیکانش اعلام کرد که می خواهد خودش را جریمه کند و برنامه اش این است که بخشی از مبلغ قراردادش را به یک کار خیر اختصاص دهد.

البته باید دید وی از روی عصبانیت چنین حرفی زده یا اینکه قصد دارد از بخشی از مبلغ قراردادش بگذرد و با یک تیر دو نشان بزند؛ هم جریمه شود و هم کار خیری انجام دهد.

منبع: نامه نیوز

 

جریمه ای که سوشا مکانی برای خودش در نظر گرفته است!

به گزارش جهان، دروازه بان پرسپولیس همچنان از عملکردش در بازی با نفت راضی نیست و قصد دارد خودش را جریمه کند.

 سوشا مکانی پس از بازی با نفت مورد انتقاد قرار گرفت و خودش نیز به نزدیکانش اعلام کرد که از عملکردش راضی نیست.

وی به قرمزها اعلام کرد که عملکرد نه چندان خوبش را قبول دارد و سعی می کند در دو بازی آینده با ارائه عملکرد بهتر، این روز تلخ را فراموش کند.

سوشا اما شبی که به نفت باختند به یکی از نزدیکانش اعلام کرد که می خواهد خودش را جریمه کند و برنامه اش این است که بخشی از مبلغ قراردادش را به یک کار خیر اختصاص دهد.

البته باید دید وی از روی عصبانیت چنین حرفی زده یا اینکه قصد دارد از بخشی از مبلغ قراردادش بگذرد و با یک تیر دو نشان بزند؛ هم جریمه شود و هم کار خیری انجام دهد.

منبع: نامه نیوز

 

جریمه ای که سوشا مکانی برای خودش در نظر گرفته است!

آپدیت نود 32 هفتگی

گوشی موبایل