جنگنده‌های ترکیه شمال عراق را بمباران کردند

جنگنده‌های ترکیه شمال عراق را بمباران کردند

به گزارش جهان، مهر به نقل از رویترز خبرداد: جت های جنگنده ارتش ترکیه مواضع گروه پ ک ک در شمال عراق را هدف حمله خود قرار دادند.
 
ارتش ترکیه با صدور بیانیه ای اعلام داشت در حملات امروز ۴ فروند جنگنده اف ۱۶ انبار مهمات و پناهگاه اعضای گروه پ ک ک را در منطقه زاپ و متینا هدف حمله خود قرار دادند.

جنگنده‌های ترکیه شمال عراق را بمباران کردند

به گزارش جهان، مهر به نقل از رویترز خبرداد: جت های جنگنده ارتش ترکیه مواضع گروه پ ک ک در شمال عراق را هدف حمله خود قرار دادند.
 
ارتش ترکیه با صدور بیانیه ای اعلام داشت در حملات امروز ۴ فروند جنگنده اف ۱۶ انبار مهمات و پناهگاه اعضای گروه پ ک ک را در منطقه زاپ و متینا هدف حمله خود قرار دادند.

جنگنده‌های ترکیه شمال عراق را بمباران کردند

بک لینک