حال و روز مسلمان و “مهدی طارمی” را ببینید! + تصویر

حال و روز مسلمان و “مهدی طارمی” را ببینید! + تصویر

سرخپوشان پایتخت دوباره روی ابرها هستند و باخت مقابل نفت را با پیروزی پر گل و ۴ تایی برابر گسترش فولاد فراموش کردند.

 

مسلمان در عکس زیر توضیح داده چگونه می‌توان تاخیر پرواز را بی‌خیال شد!

 

حال و روز مسلمان و “مهدی طارمی” را ببینید! + تصویر

سرخپوشان پایتخت دوباره روی ابرها هستند و باخت مقابل نفت را با پیروزی پر گل و ۴ تایی برابر گسترش فولاد فراموش کردند.

 

مسلمان در عکس زیر توضیح داده چگونه می‌توان تاخیر پرواز را بی‌خیال شد!

 

(image)