حفاظت سعدآباد و نیاوران شدت می‌یابد

حفاظت سعدآباد و نیاوران شدت می‌یابد

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، کمیسیون ساماندهی پایگاه‌های حفاظت در راستای سیاستهای کلان سازمان در بحث ساماندهی مجموعه‌های تحت پوشش، در ابعاد نیروی انسانی – آموزش – تامین تجهیزات و ماموریت‌های محوله، با هدف رفع مشکلات و چالش‌های پیش روی و ارتقای سطح توانمندی مقرهای حفاظتی با حضور فرمانده یگان حفاظت – معاونین و مدیران ستادی – مسئول پایگاه و جمعی از کارکنان در دفتر حفاظت مجموعه سعدآباد برگزار شد.

در این رابطه سردار رحمت الهی – فرمانده یگان حفاظت – ضمن شرکت در این کمیسیون، با تاکید بر اهمیت ویژه واحدهای عملیاتی به عنوان بازوی توانمند یگان حفاظت در تامین اهداف ماموریتی و حفاظت کلان در سطح مجموعه های تحت پوشش  ، از مقرهای یگان در 31 استان و پایگاه‌های حفاظتی در سطح تهران به عنوان واحدهای اجرایی و به ویژه از مقرهای سعدآباد – نیاوران – موزه ملی و کاخ گلستان به عنوان مهمترین پایگاههای موجود و بزنگاه‌های حفاظتی نام برد.

وی در ادامه  با توجه به نوع ماموریت و وظایف محوله واحدهای اجرایی در تامین حفاظت اموال منقول و غیرمنقول،  برقراری امنیت و انتظام بخشی در مجموعه‌ها، جنس کار اینگونه واحدها را چند وجهی و دارای ماهیتی حفاظتی – امنیتی و انتظامی دانست و با بیان اهمیت ساماندهی پایگاههای حفاظت، هدف از برگزاری اینگونه کمیسیون‌ها را کسب اجماع نظر در بهره گیری از پتانسیل‌های موجود و تسهیل در انجام بهینه ماموریت‌های محوله عنوان کرد.

فرمانده یگان حفاظت همچنین با اشاره به چهار فرایند اصلی ساماندهی نیروی انسانی – تجهیز – آموزش و انجام ماموریت  به عنوان شاخصه‌های عملیاتی هرمجموعه، در بحث پالایش نیروی انسانی، اعم از کادر و وظیفه، با توجه به اهمیت مقوله کیفی عملکرد نفرات در ارتقای ضریب حفاظتی در مقابل کمیت نیروی انسانی، گزینش نُرم منطقی و مطابق با معیارهای واقعی را بهترین گزینه و ملاک عمل دربکارگیری نیرو برشمرد.

وی در ادامه ضمن تاکید بر لزوم تامین امکانات و تجهیز نیروی انسانی واحدهای اجرایی، از این فرآیند  به عنوان عاملی بازدارنده در وقوع جرائم و فاکتوری در جهت افزایش بهره وری نام برده و با اشاره به طراحی لباس فرم کارکنان یگان، از تصویب و اجرای طرح مذکور در آینده نزدیک خبر داد.

سردار رحمت اللهی همچنین در حوزه ماموریتی با تاکید بر لزوم  اشراف کامل کارکنان بر محیط و نوع مسئولیت محوله، ضمن درخواست رعایت انضباط معنوی توام با انضباط ظاهری از سوی پرسنل، بهره گیری از المان‌های خاص با  ایجاد بار روانی مثبت در محیط کار را سرلوحه تحقق اهداف مامویتی یگان حفاظت برشمرد و با  اشاره بر لزوم ارائه آموزش‌های کیفی و مهارتی کارکنان به صورت آکادمیک و حین خدمت در ارتقای تخصص و مهارت شغلی، تهیه و ابلاغ سرفصل‌های آموزشی  مرتبط با ماموریت‌های یگان را  از اولویت برنامه‌های آتی یگان عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح ساماندهی پایگاه‌های حفاظتی در سطح موزه ملی ، سعدآباد و نیاوران، اجرای طرح مذکور را در کلیه موزه‌های تحت پوشش لازم الاجرا و در دستور کار آتی یگان برشمرد.

در ادامه، ضمن ارائه گزارش مبسوط از سوی مسئول پایگاه حفاظت مجموعه در رابطه با امکانات موجود و نیروی انسانی در اختیار ، مدیران و کارکنان حاضر به تبادل نقطه نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی  پرداختند و در خاتمه، کمیسیون ساماندهی با بازدید فرمانده و جمعی از مسئولین از آسایشگاه سربازان پایان یافت.

حفاظت سعدآباد و نیاوران شدت می‌یابد

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، کمیسیون ساماندهی پایگاه‌های حفاظت در راستای سیاستهای کلان سازمان در بحث ساماندهی مجموعه‌های تحت پوشش، در ابعاد نیروی انسانی – آموزش – تامین تجهیزات و ماموریت‌های محوله، با هدف رفع مشکلات و چالش‌های پیش روی و ارتقای سطح توانمندی مقرهای حفاظتی با حضور فرمانده یگان حفاظت – معاونین و مدیران ستادی – مسئول پایگاه و جمعی از کارکنان در دفتر حفاظت مجموعه سعدآباد برگزار شد.

در این رابطه سردار رحمت الهی – فرمانده یگان حفاظت – ضمن شرکت در این کمیسیون، با تاکید بر اهمیت ویژه واحدهای عملیاتی به عنوان بازوی توانمند یگان حفاظت در تامین اهداف ماموریتی و حفاظت کلان در سطح مجموعه های تحت پوشش  ، از مقرهای یگان در 31 استان و پایگاه‌های حفاظتی در سطح تهران به عنوان واحدهای اجرایی و به ویژه از مقرهای سعدآباد – نیاوران – موزه ملی و کاخ گلستان به عنوان مهمترین پایگاههای موجود و بزنگاه‌های حفاظتی نام برد.

وی در ادامه  با توجه به نوع ماموریت و وظایف محوله واحدهای اجرایی در تامین حفاظت اموال منقول و غیرمنقول،  برقراری امنیت و انتظام بخشی در مجموعه‌ها، جنس کار اینگونه واحدها را چند وجهی و دارای ماهیتی حفاظتی – امنیتی و انتظامی دانست و با بیان اهمیت ساماندهی پایگاههای حفاظت، هدف از برگزاری اینگونه کمیسیون‌ها را کسب اجماع نظر در بهره گیری از پتانسیل‌های موجود و تسهیل در انجام بهینه ماموریت‌های محوله عنوان کرد.

فرمانده یگان حفاظت همچنین با اشاره به چهار فرایند اصلی ساماندهی نیروی انسانی – تجهیز – آموزش و انجام ماموریت  به عنوان شاخصه‌های عملیاتی هرمجموعه، در بحث پالایش نیروی انسانی، اعم از کادر و وظیفه، با توجه به اهمیت مقوله کیفی عملکرد نفرات در ارتقای ضریب حفاظتی در مقابل کمیت نیروی انسانی، گزینش نُرم منطقی و مطابق با معیارهای واقعی را بهترین گزینه و ملاک عمل دربکارگیری نیرو برشمرد.

وی در ادامه ضمن تاکید بر لزوم تامین امکانات و تجهیز نیروی انسانی واحدهای اجرایی، از این فرآیند  به عنوان عاملی بازدارنده در وقوع جرائم و فاکتوری در جهت افزایش بهره وری نام برده و با اشاره به طراحی لباس فرم کارکنان یگان، از تصویب و اجرای طرح مذکور در آینده نزدیک خبر داد.

سردار رحمت اللهی همچنین در حوزه ماموریتی با تاکید بر لزوم  اشراف کامل کارکنان بر محیط و نوع مسئولیت محوله، ضمن درخواست رعایت انضباط معنوی توام با انضباط ظاهری از سوی پرسنل، بهره گیری از المان‌های خاص با  ایجاد بار روانی مثبت در محیط کار را سرلوحه تحقق اهداف مامویتی یگان حفاظت برشمرد و با  اشاره بر لزوم ارائه آموزش‌های کیفی و مهارتی کارکنان به صورت آکادمیک و حین خدمت در ارتقای تخصص و مهارت شغلی، تهیه و ابلاغ سرفصل‌های آموزشی  مرتبط با ماموریت‌های یگان را  از اولویت برنامه‌های آتی یگان عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح ساماندهی پایگاه‌های حفاظتی در سطح موزه ملی ، سعدآباد و نیاوران، اجرای طرح مذکور را در کلیه موزه‌های تحت پوشش لازم الاجرا و در دستور کار آتی یگان برشمرد.

در ادامه، ضمن ارائه گزارش مبسوط از سوی مسئول پایگاه حفاظت مجموعه در رابطه با امکانات موجود و نیروی انسانی در اختیار ، مدیران و کارکنان حاضر به تبادل نقطه نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی  پرداختند و در خاتمه، کمیسیون ساماندهی با بازدید فرمانده و جمعی از مسئولین از آسایشگاه سربازان پایان یافت.

حفاظت سعدآباد و نیاوران شدت می‌یابد

بک لینک رنک 3

دانلود سرا