حمله به دفاتر روزنامه سعودی در بیروت

حمله به دفاتر روزنامه سعودی در بیروت

به گزارش جهان به نقل از فارس، شماری از جوانان ناشناس به دفاتر روزنامه الشرق الاوسط وابسته به عربستان سعودی در بیرون حمله کردند.
 
به گزارش شبکه خبری «المیادین» لبنان، این نوجوان در اعتراض به توهین این روزنامه به پرچم لبنان وارد دفاتر آن در بیروت شدند.
 
روزنامه الشروق الوسط که در لندن چاپ می‌شود و وابسته به عربستان سعودی است در شماره جمعه (امروز) خود با انتشار کاریکاتوری به پرچم لبنان توهین کرد.

حمله به دفاتر روزنامه سعودی در بیروت

به گزارش جهان به نقل از فارس، شماری از جوانان ناشناس به دفاتر روزنامه الشرق الاوسط وابسته به عربستان سعودی در بیرون حمله کردند.
 
به گزارش شبکه خبری «المیادین» لبنان، این نوجوان در اعتراض به توهین این روزنامه به پرچم لبنان وارد دفاتر آن در بیروت شدند.
 
روزنامه الشروق الوسط که در لندن چاپ می‌شود و وابسته به عربستان سعودی است در شماره جمعه (امروز) خود با انتشار کاریکاتوری به پرچم لبنان توهین کرد.

حمله به دفاتر روزنامه سعودی در بیروت

خرید بک لینک