حمله پلیس‌به شرکت افشاگر«اسناد پانامایی»

حمله پلیس‌به شرکت افشاگر«اسناد پانامایی»

به گزارش جهان، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نیروهای پلیس پاناما مقر شرکت موساک فونسکا را که به افشای اسنادی در باره فرار مالیاتی برخی شخصیت ها و افراد ثروتمند جهان اقدام کرده بود، حمله کرده اند.

به گزارش  میزان به نقل از خبرگزاری فرانسه، پليس پاناما به مقر يك شركت حقوقي ‘موساك فونسكا’ كه افشاي اسنادش نشان داد كه چگونه افراد ثروتمند و قدرتمند از شركت هاي فرا ساحلي براي انباشت سرمايه استفاده مي كنند، حمله كرد.

 پليس به كمك يك واحد سازماندهي شده جنايي خود به شركت موساك فونسكا يورش برد بي آنكه دخالت يا حادثه اي صورت گيرد .

اين حمله با هدف جستجوي مقر شركت صورت گرفت و به گفته دادستاني پاناما اين جستجو در شعبات ديگر شركت نيز انجام خواهد گرفت.

نخست وزير ايسلند نخستين قرباني اين افشاگري بود و پس از آنكه معلوم شد كه وي از مزاياي اين شركت فرا ساحلي سود برده است، مجبور به استعفا شد.

نام برخی سران  عرب از جمله شاه سلمان عربستان و مقامات اماراتی در فهرست افشا شده شرکت موساک فونسکا دیده می شود.

حمله پلیس‌به شرکت افشاگر«اسناد پانامایی»

به گزارش جهان، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نیروهای پلیس پاناما مقر شرکت موساک فونسکا را که به افشای اسنادی در باره فرار مالیاتی برخی شخصیت ها و افراد ثروتمند جهان اقدام کرده بود، حمله کرده اند.

به گزارش  میزان به نقل از خبرگزاری فرانسه، پليس پاناما به مقر يك شركت حقوقي ‘موساك فونسكا’ كه افشاي اسنادش نشان داد كه چگونه افراد ثروتمند و قدرتمند از شركت هاي فرا ساحلي براي انباشت سرمايه استفاده مي كنند، حمله كرد.

 پليس به كمك يك واحد سازماندهي شده جنايي خود به شركت موساك فونسكا يورش برد بي آنكه دخالت يا حادثه اي صورت گيرد .

اين حمله با هدف جستجوي مقر شركت صورت گرفت و به گفته دادستاني پاناما اين جستجو در شعبات ديگر شركت نيز انجام خواهد گرفت.

نخست وزير ايسلند نخستين قرباني اين افشاگري بود و پس از آنكه معلوم شد كه وي از مزاياي اين شركت فرا ساحلي سود برده است، مجبور به استعفا شد.

نام برخی سران  عرب از جمله شاه سلمان عربستان و مقامات اماراتی در فهرست افشا شده شرکت موساک فونسکا دیده می شود.

حمله پلیس‌به شرکت افشاگر«اسناد پانامایی»

خرید بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی